Jan Michl: Modernizmus a funkcionalistická teória dizajnu

Srdečne Vás pozývame na prednášku profesora Jana Michla, PhDr.: Modernizmus a funkcionalistická teória dizajnu.

Kde?

  • VŠVU v Bratislave; miestnosť H 135

    • Hviezdoslavovo námestie 18.

Kedy?

  • 18. 10. 2023

  • 09:00 hodín

 


Jan Michl

Jan Michl je český historik a teoretik dizajnu, ktorý dlhodobo žije a pôsobí v Nórsku. Je emeritným profesorom histórie a teórie dizajnu na Vysokej škole architektúry a dizajnu v Osle (AHO).

Medzi dizajnérskou obcou na Slovensku a v Čechách je dobre známy najmä vďaka svojim publikáciám Tak nám prý forma sleduje funkci (2003) a jej rozšírenému vydaniu Funkcionalismus, design, škola a trh (2012). Knihy sú zbierkami esejí, v ktorých kriticky skúma a analyzuje otázky povahy dizajnérskej profesie, vyučovania dizajnu, trhu, ale hlavne funkcionalizmus a modernistickú filozofiu, ktorá je jeho hlavnou výskumnou témou.

(text SCD)

 


 

https://janmichl.com/