Instant Proximity

Výstava s názvom Instant Proximity predstaví tvorbu účastníčok aktuálneho 25. ročníka Medzinárodného sympózia umeleckého šperku v Kremnici.

Galéria X
Zámočnícka 5, Bratislava
utorok – sobota 14.00 – 18.00

Vernisáž výstavy: 11. 9. 2019 o 18:00
​Trvanie výstavy: 11. 9. – 30. 9. 2019

Kurátorka: Mária Hriešik Nepšinská

Tradícia a kontinuita šperkárskych sympózií, ktoré už od roku 1990 organizuje Združenie šperkárov AURA, zastáva v stredoeurópskom kontexte významné miesto na poli podujatí a vzájomných stretnutí autorov zaoberajúcich sa výtvarným šperkom. Vznik nových šperkov či objektov je spätý predovšetkým s atmosférou miesta. Okrem autorských námetov a tradične spracovávanej témy vychádzajúcej z genia loci historického mesta Kremnica či vytvorenia spoločného šperku, výtvarníčky reagujú aj na špeciálny lajtmotív aktuálneho ročníka sympózia – Instant Proximity, odkazujúci na relativitu sprostredkovanej blízkosti v kontexte medziľudských vzťahov v reálnom čase a priestore. Vzájomná blízkosť ponúka príležitosť na interaktivitu, jej absencia naopak podmieňuje intenzitu jej prežívania. Digitálna éra, ktorú žijeme, nám ale poskytuje možnosti ako sprostredkovane isté formy blízkosti bezprostredne zažívať, preklenúť vzdialenosti, dotknúť sa, splynúť. Na výstave šperkov a objektov vytvorených počas jubilejného ročníka Medzinárodného sympózia umeleckého šperku v Kremnici predstavia svoje autorské koncepty výtvarníčky medzinárodného zloženia: Christina Karababa /GR/DE, Jana Machatová /SK, Adriana Almeida Meza /CO/DE, Mája Kindl Steffanová /CZ, Marta Švajdová /CZ, Mira Podmanická /SK, Mia Čopíková /SK, Maya H. Nepšinská /SK.

Projekt 25. ročníka Medzinárodného sympózia umeleckého šperku v Kremnici z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Fond výtvarných umení.

Instant Proximity