Inquiries into the future

Prvé podujatie na mieste v Goetheho inštitúte v júni sa zaoberá osobnou konštitúciou vzhľadom na blízku a vzdialenú budúcnosť.

Goethe Inštitút
Knižnica, Panenská 33, 81482 Bratislava


22. 6. 2022, 18:00: Peter Sit (SK), Barbora Kleinhamplová, Institute of Anxiety (CZ)

23. 6. 2022, 10:00 sa v Goetheho inštitúte uskutoční workshop s Barborou Kleinhamplovou (CZ) a Petrom Sitom (SK)


Prvé podujatie na mieste v Goetheho inštitúte v júni sa zaoberá osobnou konštitúciou vzhľadom na blízku a vzdialenú budúcnosť. V spoločných rozhovoroch a otvorene inscenovaných situáciách a workshopoch sa pozvaní umelci a aktivisti venujú stavu mysle v kontexte rastúcej prekarizácie, permanentnej dostupnosti a optimalizačného tlaku dnešných pracovných a životných podmienok. Zatiaľ čo žijeme v spoločnosti, kde sa duševné problémy a choroby sprivatizovali a kde sa zodpovednosť či "vina" pripisuje jednotlivcovi, program skúma kolektívne a politické aspekty strachu, choroby a traumy.

Pritom sa zamýšľame nad dôsledkami a traumami vojny v bezprostrednej blízkosti, ako aj nad navigáciou v médiách plných hrôzy a falošných správ či nad posúvaním osudu ako predpokladanými mechanizmami zvládania. Celý náš spoločenský a súkromný život je preniknutý strachom, najmä keď premýšľame o budúcnosti - ako sa s ňou môžeme vyrovnať?

Toto podujatie je súčasťou programovej série DOPYTY DO BUDÚCNOSTI, ktorej kurátormi sú Inga Seidler (DE) a András Cséfalvay (SK).

Viac informácií

Kurátorka:
Inga Seidler (DE) žije a pracuje ako kurátorka a kultúrna producentka v Berlíne.

Spolukurátor:
András Cséfalvay (SK) je vizuálny umelec, digitálny rozprávač príbehov, mladý akademik z Bratislavy, ktorý v súčasnosti vyučuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Facebook event