Igor Kováč – Surovosť v skle

Výstava „Surovosť v skle“ prezentuje umelecko-dizajnérsku tvorbu slovenského autora Igora Kováča, ktorý je absolventom Ateliéru skla Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde si počas štúdia (2015-2021) vytvoril a postupne systematicky rozvíjal vlastnú technológiu dekorovania úžitkového skla.

Galéria X, Zámočnícka ulica 5, Bratislava


Článok o výstave na portále kultura.pravda.sk

Sklo dekoruje pomocou diamantovej píly, ktorú však nepoužíva za účelom, pre ktorý bola pôvodne skonštruovaná, a teda na rezanie stavebného materiálu, ale k jej použitiu pristupuje v experimentálnej rovine, v ktorej hľadá možnosti jej využitia na dekorovanie fúkaného skla...

Portfólio autora


Výstavu z verejných zdrojov čiastočne podporil aj Fond na podporu umenia.