Hradby samoty

Srdečne Vás pozýváme na festival Hradby samoty, kde sa aj tento rok účastnia viacerí*é študenti*ky z VŠVU.


Kde?

  • Kaštieľ Apponyiovcov

    • Jablonica 238 (Slovensko)

      • Kaštieľ je momentálne v procese pamiatkovej obnovy a je v štádiu "stavby" - pred vstupom do objektu sa musí každý návštevník zapísať a potvrdiť, že si uvedomuje túto skutočnosť a vstupuje do objektu je na vlastné nebezpečie. Návštevníci podujatia berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov.

Kedy?

  • 4. - 6. 7. 2024

 


 


HRADBY SAMOTY

sú festival tematicky zameraný na audiovizuálne projekty dotýkajúce sa hudobných žánrov ako dark ambient, dark folk, drone, industrial, noise. Myšlienkou festivalu je spojiť tieto žánre s tajomnou atmosférou pamiatok poznačených zubom času.

V našich zemepisných šírkach je táto subkultúra prevažne klubovou záležitosťou. Namieste je teda otázka, ako pamiatky a ambient spolu súvisia. Pamiatky v sebe nesú odlesk dejov dávno minulých a ich často zádumčivá atmosféra je veľmi emotívna. Presne ako audiovizuálne umenie plné tajomných a prekvapivých zvukov, sprevádzané divadelnými prvkami a znepokojivou projekciou.

Ak je takéto „teatro ambienti tenebrae“ zasadené do podmanivej atmosféry nočnej pamiatky, výsledný efekt je o to pôsobivejší.

 

Hradbysamoty - banner - kostra s číslom

 


Výstavy verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia.