Heiho

Umelecká výstava venovaná kritickému skúmaniu témy práce

České centrum Viedeň
Herrengasse 17
A–1010 Wien


Umelci a umelkyne: Zbyněk Baladrán, Katarína Csányiová, Burak Delier, Jana Kapelová, Barbora Kleinhamplová, Jelena Micić, Karin Maria Pfeifer, Jiří Skala, Jakub Valenta, Anna Witt

Kurátorky: Anežka Jabúrková, Miljana Mirović

Grafický dizajn: Kristína Jordánová

Viac infomácií nájdete po klinutí na tento odkaz