Gréta Fedora Homzová: Mňa tu niekto okráda

Všetkých srdečne pozývame na otvorenie výstavy Gréty Fedory Homzovej „Mňa tu niekto okráda" v najbližšiu sobotu 9. Marca o 18:00 v podniku Next Apache na Panenskej 28.

Kde?

Kedy?

  • Vernisáž: sobota 9. 3. 2024 od 18:00h

  • Trvanie výstavy: 10. 03. – 04. 04. 2024

 


Kurátor: Richard Hronský

Anotácia

Pochybujem, že všetci dospejeme k úplnému poznaniu veci, okolia a seba. Vec, okolie a ja sa vôbec deje. V rôznych poradiach a dĺžkach. Detstvo, ako prvopočiatočná fáza je z vnútornej aj vonkajšej charakteristiky krehká, či značí rovnaký prvopočiatok rozkladu rozmýšľania. Tak ako sa sám človek musí dotknúť žeravého predmetu, a presvedčiť sa o bolesti, tak musí skúsiť udrieť druhého človeka, a zistiť o spôsobení bolesti druhému. Či udierajúci rozumie následku jeho činu, ako ľútosti z ublíženia, alebo ako túžbe pokračovať ďalej je záhadou. Človek však nemá v prirodzenosti konať cielené zlo.

G.F. Homzová si zachováva strehy bytia podobne ako strehy rozporuplnosti. Hovorí: „V ocitnutí sa na zemi je zvláštny nepokoj a strach. Život je však to najlepšie čo človeka môže stretnúť. Preto zánik je to najlepšie miesto pre vznik.“ Jej dielo tú hutnosť priliehavo spodobňuje. Hodnoverne je zrelé a odžité.

 

Richard Hronský

 


Gréta Fedora Homzová (2003)

je mimo svojej výrazne humornej, bystrej a kreatívnej povahe bytostne zaujatá v kresbe, maľbe, grafike, koláži, či teórii výtvarného umenia. Dominantnou polohou v jej obrazotvornosti je figuratívny motív, ktorý doslova rázne a akčne modeluje. Sú zobrazeniami rozmanitých ľudských nešťastí, detstva a idey detských tráum až po prežité duševné dná a rozklady. U Homzovej nezáleží, či je podklad náhodne nájdený v MHD, na chodníku, alebo kúpený v obchode. Surovejší prístup je rozhodne čoraz viac doceňovaný.

Gréta Fedora Homzová momentálne študuje Grafiku a iné médiá na Vysokej Škole Výtvarných Umení v Bratislave. Vystavovala na kolektívnych výstavách Sirotinec (2021, 2023), Vystavenisko (2022), Osvit (2022) a Rozptyl (2023). So sestrou Terezou Fedorou Homzovou pod projektom BA21 mapujú lokálne rovesnícke subkultúry a publikovali tri plnohodnotné ziny.

 


Fedora Homzová - plagát