Fraňo Štefunko: Pomníková tvorba pod tlakom politických premien

Pozývame Vás na prednášku venovanú tvorbe sochára Fraňa Štefunku. A zároveň prezentáciu novej monografie Fraňo Štefunko - Tretí rozmer premenlivej doby, ktorá po prvý raz prináša kompletný súpis diel autora v rámci jeho komornej, monumentálnej ako aj medailérskej tvorby. Vo štvrtok 18.4.2024 od 10:00 v miestnosti 277 na Drotárskej.

Kde?

  • kabinet č. 277

    • VŠVU, Drotárska cesta 44, 2. poschodie

Kedy?

  • 18.4. 2024 o 10.00 h

 


Prednášajúci: Adam Galko

Anotácia

Aké úlohy dokážu zohrať umelecké diela keď sa stanú nástrojmi politickej moci? Príbeh pomníkov Fraňa Štefunku, poukazuje na ich premenlivosť spojenú s ničením, premiestňovaním, premenovávaním, ukrývaním ale aj recyklovaním, či už v podobe ideí alebo ako tekutého bronzu.

 


Fraňo Štefunko (1903 - 1974)

patril k jedným z najaktívnejších sochárov a medailérov na Slovensku. Rodák z Vlčkoviec pri Trnave absolvoval úžitkovú sochársku tvorbu na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Š. Zálešáka a K. Štipla. Jeho tvorba sa začala naplno formovať po príchode do Martina na začiatku 30. rokov. Jeho rozsiahla monumentálna sochárska tvorba reflektuje udalosti spojené s oslavu prvej Československej republiky, formovanie národnej identity, obdobie klérofašistického štátu, Slovenského národného povstania ako aj normalizačné posilňovanie všeslovanskej vzájomnosti.

Masaryk od Štefunka

 


Adam Galko (*1993 )

pôsobí ako kurátor v Turčianskej galérii v Martine, pričom sa zaoberá najmä výskumom umenia vo verejnom priestore. Je spoluautorom novej monografie Fraňo Štefunko - Tretí rozmer premenlivej doby, ktorá po prvý raz prináša kompletný súpis diel autora v rámci jeho komornej, monumentálnej ako aj medailérskej tvorby.