Fraňo Štefunko: Monument creation under the pressure of political changes

We invite you to a lecture dedicated to the work of the sculptor Fraňo Štefunko. And at the same time, the presentation of the new monograph Fraňo Štefunko - The Third Dimension of a Changing Time, which for the first time brings a complete list of the author's works as part of his chamber, monumental and medal works. On Thursday, April 18, 2024, from 10:00 a.m. in room 277 on Drotárska Street.

Where?

  • Room 277

    • AFAD, Drotárska cesta 44, 2nd floor

When?

  • 11.4. 2024 at 10.00 a.m.

 


Prednášajúci: Adam Galko

Anotácia

Aké úlohy dokážu zohrať umelecké diela keď sa stanú nástrojmi politickej moci? Príbeh pomníkov Fraňa Štefunku, poukazuje na ich premenlivosť spojenú s ničením, premiestňovaním, premenovávaním, ukrývaním ale aj recyklovaním, či už v podobe ideí alebo ako tekutého bronzu.

 


Fraňo Štefunko (1903 - 1974)

patril k jedným z najaktívnejších sochárov a medailérov na Slovensku. Rodák z Vlčkoviec pri Trnave absolvoval úžitkovú sochársku tvorbu na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Š. Zálešáka a K. Štipla. Jeho tvorba sa začala naplno formovať po príchode do Martina na začiatku 30. rokov. Jeho rozsiahla monumentálna sochárska tvorba reflektuje udalosti spojené s oslavu prvej Československej republiky, formovanie národnej identity, obdobie klérofašistického štátu, Slovenského národného povstania ako aj normalizačné posilňovanie všeslovanskej vzájomnosti.

Masaryk from Štefunko

 


Adam Galko (*1993 )

pôsobí ako kurátor v Turčianskej galérii v Martine, pričom sa zaoberá najmä výskumom umenia vo verejnom priestore. Je spoluautorom novej monografie Fraňo Štefunko - Tretí rozmer premenlivej doby, ktorá po prvý raz prináša kompletný súpis diel autora v rámci jeho komornej, monumentálnej ako aj medailérskej tvorby.