Efemérny pamätník Zuzany Petreje - Ženy v SNP

Srdečne Vás pozývame na druhý efemérny pamätník, ktorý vznikol v rámci projektu Ženy v SNP. Erika Mészárosová vo svojom projekte Ženy v SNP spracováva tému, ktorá je dlhodobo zanedbávaná najmä z hľadiska historického výskumu, umeleckej tvorby a reflexie.

V roku 2021 sa projekt sústredil na príbeh pani Zuzany Petreje, ktorá v tom čase pôsobila ako partizánska spojka oddielu Vysoké Tatry. Na základe osobného stretnutia, kde formou oral history Erika Mészárosová zaznamenala podrobne jej zážitky a po konzultácií s ďalšími odborníkmi a odborníčkami konkrétnu časť jej života pretavila na efemérny pamätník pani Zuzany Petreje.

Ten môžete zažiť počas 23. 10. 2021 vo forme individuálnej prechádzky z Liptovskej Kokavy na breh rieky Belá v Pribyline.
Budete mať možnosť sa prejsť príbehom pani Petreje, na dokumentácií ktorého sa s spolu s Erikou Mészárosovou podielali aj Zuzana Pustaiová a Ján Solčáni.  

Tešíme sa na Vašu účasť a nezabudnite počas prechádzky sledovať symbol Žien v SNP.

Autorka projektu: Erika Mészárosová

Kurátorka: Nina Vidovencová

Dokumentačná spolupráca: Zuzana Pustaiová a Ján Solčáni

Grafický dizajn: Alina Matejová

Realizáciu diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.