Dávid Koronczi: Nič iné tu netreba,  len nech trochu zafúka

Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy Dávid Koronczi: Nič iné tu netreba,  len nech trochu zafúka. Synagóga Lučenec, Nedeľa 30.6.2024 17:00

Kde?

Kedy?

 • Vernisáž: Nedeľa 30.6.2024 17:00

  • hudobné vystúpenie: Erik Pánči a Jaroslav Baláž – 19:00
  • afterparty v Mulč. Miesto pre kultúru (J. Kármána 2): DJ Krishpin – 21:00
 • Trvanie výstavy: 30.6.-31.8.2024

 

Dávid Koronczi: Nič iné tu netreba, len nech trochu zafúka banner

Spolupracovníci*čky výstavy:

 • kurátor: Erik Vilím
 • hostky: Mária Čorejová; Zoja Koronczi
 • autor sprievodného textu: Jakub Juhás
 • asistent*ka výroby: Jaroslav Baláž a Martina Szabóová
 • hudobné vystúpenie na vernisáži: Erik Pánči a Jaroslav Baláž
 • grafický dizajn, projektová koordinácia: Dávid Koronczi
 • autor tlačovej správy: Erik Vilím

 


Anotácia

Sólová výstava Dávida Koroncziho v Synagóge Lučenec je jeho prvým komplexnejším predstavením autorskej tvorby v domácom prostredí. Koroncziho ambíciou nie je napriek tomu sebaprezentácia, práve naopak – v sakrálnom prostredí návštevníkom a návštevníčkam otvára veľmi osobný príbeh previazaný s mestom Lučenec, ale prizýva si na pomoc blízkych – umelkynu (Mária Čorejová), spisovateľa (Jakub Juhás), hudobníkov (Erik Pánči a Jaroslav Baláž) a rodinu (Martina Szabóová a Zoja Koronczi). Ich prítomnosť nie je náhodou, Koroncziho umelecká prax bola vždy postavená na báze úzkych spoluprác. Autor zastáva aj na tejto výstave úlohu tvorcu atmosféry, okolitých podmienok či koncepcie viac, ako úlohu autora centrálneho diela. Zároveň – veľmi nebadane – prechádza do pozície projektového manažéra.

Projekt vytvorený pre mesto Lučenec ponúka starú tému oblečenú do súčasného umeleckého jazyka. Je ňou práve domov, na ktorý odkazuje aj názov výstavy „Nič iné tu netreba, len nech trochu zafúka”. Ide o preklad refrénu „Nem kell ide más, csak fújjon a szél” zo skladby Othon (domov) maďarskej hudobníčky, skladateľky a speváčky Solére, ktorý vyšiel na jej debutovom dlhohrajúcom albume IMA (2022, Mertez Art).

Téma domova je v tomto projekte doslova prítomná priamo pred očami – Koronczi v centrálnom priestore Synagógy Lučenec vytvára ambicióznu architektonickú intervenciu, ktorú obývajú nielen jeho kresby, ale aj diela Márie Čorejovej či jeho dcéry. Čorejová, maliarka a hostka tejto výstavy, posúva uvažovanie o domove k sakrálnym rovinám a vytvára hmatateľnejšie prepojenie s pôvodnou funkciou synagógy. Architektonický vstup do priestoru má rovnako podobu domu, tvarovo odkazujúci na chatu v ovocnom sade autorovej starého otca.

Dôležitým hosťom Koroncziho sólovej prezentácie je taktiež Jakub Juhás. Ako prizvaný spisovateľ, rovnako prepojený osobnými koreňmi s mestom Lučenec, pre ňu pripravil sprievodný text, ktorý svojou živosťou a literárnou drobno[zvuko]kresbou lučeneckých reálií nahrádza nudnú šeď bežných kurátorských textov. Individuálna história sa tu premiešava s kolektívnou, rozprávanie sa rozlieva v náznakoch magického realizmu a DIY etnografie.

Lokálne publikum Lučenca pozná Dávida Koroncziho najmä ako grafického dizajnéra. Bratislavská umelecká scéna vizuálneho umenia ho eviduje ako pedagóga. Dom a jednotlivé adjustované kresby v ňom odkrývajú cez plagátovú formu oveľa bohatšiu identitu, tvarovanú nielen Lučencom a jeho okolím.

 

Erik Vilím

 


O autoroch:

Dávid Koronczi (*1990)

je grafický dizajnér, umelec, a pedagóg. Absolvoval bakalárske štúdium fotografie na opavskej ITF a magisterské štúdium v Ateliéri IN – Ilony Németh, na Katedre Intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde od roku 2018 Pôsobí ako asistent Martina Piačeka v Ateliéri vvv. V roku 2022 započal doktorandské štúdiá na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne pod vedením Kataríny Hládekovej.

www.davidkoronczi.com

IG:@davikoronczi

Erik Vilím (*1990)

je estetik, kurátor, kritik a kultúrny robotník. V rokoch 2017 až 2019 absolvoval doktorandské štúdium na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho záverečná práca niesla názov Meditatívnosť výrazu vo vizuálnom umení. V roku 2024 napísal k tomuto textu kritický doslov a uzavrel tým jeho tému. Jeho snom je naďalej sa programovo venovať DIY estetike a pôsobiť v pozícii profesionalizovaného hippieka.

www.erikvilim.com

IG:@erikvilim

 


Výstavu organizujú:

 • Synagóga Lučenec, LUKUS a Mesto Lučenec.

Partnermi sú:

 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Vysoké učení technické v Brně – Fakulta výtvarných umění, Mulč. Miesto pre kultúru.

Vznik diela a výstavy finančne podporili:

 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Vysoké učení technické v Brně – Fakulta výtvarných umění.