Dávid Čársky: Proporcia III

Srdečne Vás pozývame na na samostatnú výstavu Dávida Čárského do galérie Čin Čin.

 

Galéria Čin Čin, Podjavorinskej 4, Bratislava
Ut - Pia 14:00 - 18:30
www.galeriacincin.sk

 


Vernisáž: 8. 9. 2022 o 18:00

trvanie: 9. 9. - 14. 10. 2022

 


 

Kurátorka:

Beata Jablonská

 


 

"Aj keď Dávid Čársky vyštudoval kameňosochárstvo a reštaurovanie na bratislavskej Strednej umeleckopriemyselnej škole a grafiku na Vysokej škole výtvarných umení, rozhodol sa venovať maľbe. A vybral si jej krajnú, abstraktnú polohu, v ktorej postupne tíšil expresívny výraz a skrotil ho do takmer ničím nerušeného komponovania čistých monochrómnych plôch. Okolo roku 2000 sa mu tento kompozičný koncept stal určujúcim systémom, s pointou postavenou na dialogických vzťahoch farebných polí. Plocha, s ktorou pracuje, je potom väčšinou obraz na výšku, rozdelený na horizontálne pásy, kde v hornom zvykne rozohrávať vzťahovú partiu s menšími geometrickými prvkami − obdĺžnikmi a štvorcami.

Strojcom výrazu sa v jeho maľovaní stala stopa po štetci, alebo špachtli. Plocha namaľovaná špachtľou je nenápadným svedectvom o autorovej existencii, o prítomnosti jeho ruky ako nástroja vysielajúceho jemné záchvevy emócií, rozpoznateľných v štruktúre povrchu. A práve, aj tá sa v posledných, alebo presnejšie povedané, v niektorých z posledných obrazov mení v maliarsky objekt – v pastózny reliéf, vymodelovaný niekoľkonásobným vrstvením. Do takto vybudovaného „tela“ maľby už potom nezvykne zasahovať iným farebným odtieňom, ale modeluje ho sochársky tak, že do neho hĺbi drážky ako viditeľné ohraničenia obrazových polí.

Ako sám napísal: „Výsledok nemusí byť (vždy) vyvážený, aj keď pri geometrizovanej či minimalistickej polohe sa proporcie akoby samostatne a sugestívne usporadúvali do ’estetického súzvuku‘. Ak sa vedome obmedzím len na otázku formy a vylúčim interpretáciu obsahu, môžem zosumarizovať moje najaktuálnejšie snaženie na permanentné hľadanie ideálnych proporcií a farieb pre partikulárne útvary, ako aj na ich harmonické umiestnenie v rámci celku. Dôležité pre mňa je, aby dominujúci prvok mal dostatočný priestor na ’doznievanie‘, avšak bez ambície akýchkoľvek konkrétnejších sugescií.“

Divák sledujúc menlivú situáciu proporčných vzťahov, aj napriek maliarovmu prísnemu asketizmu, predsa len podľahne dvom paralelným sugesciám: vlastnej meditácii a pôžitku z dívania sa. Postupne sa vnára nielen do jeho hry, ale aj sám do seba. Prichádza pôžitok v sústredení. V hladine možného utíšenia, ktorá závisí od miesta, času a, samozrejme, emočnej výbavy toho-ktorého pozerajúceho, prechádza farebnými poľami, ktoré sa strácajú a objavujú na horizonte malieb. Pokojne, vyrovnane a samozrejme vo svojom jestvovaní. Sami sebou a za seba."

(text Beaty Jablonskej)


 

Z verejných zdrojov podporil:
Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia