Celestína Minichová: What is Happening? Prečo v galériách môžete stretnúť performatívne umenia

Srdečne pozývame na ďalšiu diskusiu z cyklu: ARTTALK s Janou Babušiakovou a Celestínou Minichovou. Diskusia sa opäť uskutoční v DOT.contemporary v Jurkovičovej teplárni, ale aj na našom facebookovom a instagramovom účte.

Kde?

Kedy?

  • 24. 10. 2023, 18:00

    • vstup voľný
    • Moderuje: Jana Babušiaková

Facebook event (a stream)

 


Anotácia

Pohybové umenie pracujúce s telom už dávno nie je výsadou len divadiel či tanečných sál. Vstupuje do galérií a konfrontuje umelecké diela i divákov. Pre mnohých stále netradičné a azda trochu nepochopiteľné je pre iných lákadlom a spektáklom. Dnešná doba digitálneho prežívania pôsobí na vnímanie performance rovnako ako na naše životy a kladie na neho nové nároky. O tom, čím sú performatívne umenia atraktívne pre najmladšiu generáciu umelcov*kýň a o tom, aké možnosti i nástrahy sa s nimi spájajú, sa bude Jana Babušiaková rozprávať s Celestínou Minichovou.

Minichova v DOT Arttalk

Celestína Minichová

(študuje v ateliéri vvv, na katedre Intermédií, VŠVU/AFAD) je transmediálna umelkyňa zameriavajúca sa na tvorbu hodnotovo napájajúcu sa na iné feministické urgencie. Jej záujem nachádza svoje najhlbšie centrum na priesečníku eko a xeno naliehavostí, kde v momentoch zotrváva v pokoji, aby sa mohol pomaly rozlievať ďalej. Tieto intelektuálne, jazykové a pohyblivé fenomény sa snaží skúmať z rôznych uhlov pohľadu - zažiť a pochopiť ich najmä prostredníctvom performativity, tvorby zvukových krajiniek a site-specific prostredí.

 


Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia