Bratstvo a jednota – uvedenie knihy

Galéria mesta Bratislavy a autorka si Vás dovoľujú srdečne pozvať na uvedenie knihy Bratstvo a jednota – Brotherhood and Unity  – Bratstvo i jedinstvo autorky Olje Triašky Stefanović

piatok 11. septembra 2020 o 18.00 h
nádvorie Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11

Moderovanou diskusiou pri uvedení knihy Vás bude sprevádzať moderátor Rádia_FM Martin Staňo a diskusie sa zúčastnia autorka knihy Olja Triaška Stefanović, spolueditorka knihy Bohunka Koklesová, grafický dizajnér knihy Juraj Blaško a pozvaní hostia Martin M. Šimečka, Milena Bartlová a Andrej Bán.

Kniha Bratstvo a jednota predstavuje autorkin sedemročný vizuálny výskum rozpadu bývalej Juhoslávie – rozpráva príbeh o identite, o spájaní a rozchádzaní sa národov, o vlastnej pamäti a minulosti. Autorka sa v nej zamerala na prítomnú minulosť prostredníctvom opustených pomníkov, monumentov a pamätných miest a vizuálne analyzuje termíny pamäť a zabúdanie v kontexte rozpadu Juhoslávie. Vo fotografickej eseji prepája autorské fotografie, ktoré vznikali v rokoch 2012 – 2019 s textami, rodinným archívom a archívnymi novinami. 

Vizuálne tak vyrozpráva príbeh o pozostatkoch krajiny, ktorá už neexistuje. Druhá časť knihy prináša eseje Martina M. Šimečku a Andreja Bána a historičiek umenia Mileny Bartlovej a Bohunky Koklesovej, venované otázkam identity, pamäti a zabúdania, bratstva a jednoty či politickej situácie a zmien vo východnej Európe po roku 1989.

Plagát k výstave Bratstvo a jednota

Kniha vznikla vďaka finančnej podpore:

Europapier Slovensko, Artic Paper, Tatra banka, Pictonica s. r. o., Čierne diery, Radovan Pala, Michal Hvorecký, Eva Beňová, Ilona Németh, Katarína Bezáková, Radoslav Kutaš, Beata Jablonská, Henrieta Moravčíková, Peter Moravčík, Broňa Tarnócy