Bienále divadelnej fotografie 2022

Dovoľujeme si Vás čo najsrdečnejšie pozvať na slávnostnú vernisáž  5. ročníka Bienále divadelnej fotografie, ktoré sa uskutoční 18. 10. 2022 o 17.00 hod.  v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR, kde  budú odovzdané ocenenia výhercom tohto ročníka a to v kategóriách – hlavná cena Grand Prix, (2. a 3. miesto) a Študentská cena.

 

Dvorana Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava

 


Vernisáž: 18. 10. 2022 o 17:00

 


 

Bienále divadelnej fotografie je podujatie, ktoré Divadelný ústav vyhlasuje a organizuje od roku 2010.

Divadelná fotografia sa v ostatných rokoch vyprofilovala  do podoby svojbytného umeleckého žánru, ktorý sám osebe vypovedá o svete divadla. Súťažný projekt  je  otvorený všetkým profesionálnym fotografkám a fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách. Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia, realizovaná v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorá je určená pre študentky a študentov konzervatórií, stredných odborných a vysokých škôl.