Barbora Benková: "Bovidae, Bovinae, Bos" --- Ivana Mojšová: "I don`t want to harm you"

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstav "Bovidae, Bovinae, Bos" autorky Barbory Benkovej a "I don`t want to harm you" autorky Ivany Mojšovej, ktorá sa uskutoční dňa 12. 1. 2023 o 17:00 v Staromestskej galérii Zichy.

 

Kde:

  • Staromestská Galéria Zichy,
  • Ventúrska 9, Bratislava

 

Vernisáž:

12. januára od 17:00

 


 

Trvanie výstavy: 12. januárara 2023 - 5. februára 2023

 


 

Kurátorka: MgA. Marianna Brinzová

 


Barbora Benková: "Bovidae, Bovinae, Bos"

Neustále prítomný strach z neznámeho nás ako spoločnosť utlmil. Cez tému chovu hospodárskych zvierat a za pomoci
fenomenológie, existencializmu, kultúrnej antropológie a i. autorka skúma hlbšiu podstatu apatie, spoločenskej úzkosti,
potláčania citov či nedostatku empatie. Obrazy zobrazujú komunikáciu a vzťah medzi autorkou a okolitým prostredím, ktorý spoluformoval jej náhľad na svet.

 


Ivana Mojšová: "I don´t want to harm you"

Odprezentované diela sú pokračovaním mojich úvah o obraze, kompozícii, sujete a taktiež reagujú na predošlé
maľby mapujúce mocenské vzťahy, vzťah lovca a loveného. Prostredníctvom nich zhmotňujem istú túžbu po dokonalosti, introspekciu či vymanenie sa, nesúhlas. Nositeľmi deja sú najmä ženské postavy. Víťazia, sú pokúšané, apatické, nečinné.

 


 

Facebook event

 


 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia