Ateliér Industrial dizajn vo Frankfurte

Ateliér Industrial design predstavuje projekt Create Tescoma design, ktorý vznikol v spolupráci s firmou TESCOMA v rámci veľtrhu Ambiente vo Frankfurte.

Témou tohtoročných semestrálnych prác študentov ateliéru Industrial design pod vedením doc. Ferdinanda Chrenku, bolo vytvoriť produkt alebo sériu produktov pre výrobcu originálnych kuchynských potrieb TESCOMA. Mali príležitosť navrhovať pre veľkosériovou výrobou a oboznámiť sa tak s problematikou, ktorú táto produkcia prináša.  

Úlohou študentov bolo pochopenie filozofie tejto českej firmy a zoznámenie sa s jej portfóliom. Na základe tejto analýzy si následne vytvorili vlastný koncept, ktorý by si v konkurencii 7000 produktov navrhnutých českými dizajnérmi pod touto značkou našlo uplatnenie.

Špecifikom projektu sa stala spolupráca so študentami Katedry psychológie FiF UK pod vedením PhDr. Vladimíra Burčíka, PhD. Na skupinových stretnutiach debatovali o spoločenských súvislostiach ich konceptov a o cieľovej skupine, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou procesu navrhovania a významne vplýva výsledný dizajn.

Pri navrhovaní sa nemá zabúdať ani na celkový dopad produktu od výroby až po jeho zánik. Preto jedným zo vstupov počas semestra boli prednášky neziskovej organizácie Repairably, pod vedením Daniely Laluhovej a Zuzany Prochádzkovej. Prezentovali študentom spôsoby ako zlepšiť kvalitu produktov, ich životnosť a šetrnosť voči životnému prostrediu, ktoré mali za úlohu následne zohľadniť vo svojich návrhoch.

Firma TESCOMA študentom dovolila nahliadnuť priamo do svojho zákulisia a odhalila im úskalia pri zrode produktov od prvotných kresieb až po samotné testovanie kuchármi. V rámci exkurzie v jej Zlínskom design centre mali možnosť vypočuť si spätnú väzbu priamo od šéfdizajnéra firmy Ladislava Škodu.

Finálnym výstupom projektu sú vizualizácie a prototypy vytvorené študentmi demonštrujúce mierku 1:1, vďaka ktorým mali možnosť vyskúšať si nie len klasické a digitálne technológie prototypovania, ale aj možnosť uchopiť svoje idey do rúk a vidieť ako by mohli fungovať v praxi.