Artist talk Jelisavety Rapaić

Srdečne Vás pozývame na artist talk Jelisavety Rapaić do Galérie MEDIUM! Bude v ňom rozprávať o svojej tvorbe, aktuálnej výstave Dizzeyland, ale aj o svojej rezidencii v Cité internationale des Arts v Paríži, podporenej Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. Artist talk prebehne v anglickom jazyku.

 Umelkyňa vás pozýva na výstavu Dizzeyland a želá vám všetko najnajnajnalep”#&(97#&%$)(?=?) 

Jelisaveta Rapaić (Belehrad, Srbsko) pracuje v kultúrnom sektore a je umelecky činná, momentálne pôsobí v Bratislave. Jej umelecká prax zahŕňa médiá ako video, inštalácia, performance, textil a témy týkajúce sa učenia, sociálnych kontextov, práce a terapie. Magisterský stupeň štúdia absolvovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre intermédií v ateliéri VVV a bakalársky stupeň na Fakulte užitkových umení v Belehrade na katedre dizajnu v ateliéri textilného dizajnu. V posledných rokoch pracuje v zákulisí umeleckých inštitúcií, konkrétne v projektovom manažmente a v produkcii či s novými edukačnými prístupmi.

FB event

Viac info k výstave Dizzeyland


Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.