Jelisaveta Rapaić – Dizzeyland

Vitajte v Dizzeylande! Zabavte sa, oddýchnite si a zabudnite na pálčivé problémy dnešného sveta! V tomto priestore nájdete pre tieto potreby (ne)vhodnú pomoc! Užite si to na vlastné riziko alebo pre vlastný úžitok (pôžitok), prosím. Umelkyňa nezodpovedá (morálne či legálne) za možné následky, fyzické, emočné, duševné a iné. Umelkyňa vás víta a želá vám všetko najnajnajnalep”#&(97#&%$)(?=?)

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava


Názov:
Dizzeyland

Slogan:
Popretie. Rozptýlenie. Dystópia. Dizzeyland

Cieľ:
Zábava! Relax, radosť, šťastie!!! Krása, pozitivita, nulová úzkosť !!!

Kedy:
Natrvalo (v rámci otváracích hodín galérie)

Kde:
Vždy vo vašom srdci, v mysli a v žalúdku (vlastne v rámci vymedzeného fyzického priestoru. tentokrát Galérie MEDIUM)

Bezpečnostné opatrenia:
Odporúčané, nevynucované

Cieľová skupina:
Skupiny a jednotlivci, ľudia a ne-ľudia hľadajúci únik od každodenných starostí, zabavte sa, oddýchnite si a užívajte.

Vekový limit:
Nešpecifikovaný, na vlastné riziko alebo pre vlastný úžitok (pôžitok)

Telesné obmedzenia:
Nešpecifikované, na vlastné riziko alebo pre vlastný úžitok (pôžitok)

Limit expozície:
Nešpecifikovaný, na vlastné riziko alebo pre vlastný úžitok (pôžitok)

P.S.
Názov Dizzeyland označuje rozporuplné miesto plné úzkostí a spôsobov relaxácie, kam sa vydávame, keď hľadáme zábavu, bezstarostnosť, pôžitok, pozitivitu atď. Toto hľadanie je metóda rozptýlenia, ktorá nás hádam dokáže doviesť k popretiu a k úplnému eskapizmu, navodiť znecitlivenie a tralala postoj uprostred rozpadajúceho sa sveta.
Pred vami sa nachádza vyvrcholenie umelkyninej snahy posledného roka, ktorá sa začala projektom SAFE HAVEN a čiastočne zmenila svoju trajektóriu v Paríži počas rezidencie v Cité Internationale des Arts koncom roka 2021, podporenej Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. Počas rezidencie sa jej umelecký výskum sústredil hlavne na hranice (ne)komfortu, zvládacie mechanizmy, populárne trendy v psychológii, na úzkosti a silu presvedčenia, ktoré viedli k ateliérovej výstave My Pinterest Vision Board I Have Yet to Manifest. Dizzeyland je pokračovaním tejto snahy.

P.P.S.
Jelisaveta Rapaić (Belehrad, Srbsko) pracuje v kultúrnom sektore a je umelecky činná, momentálne pôsobí v Bratislave. Jej umelecká prax zahŕňa médiá ako video, inštalácia, performance, textil a témy týkajúce sa učenia, sociálnych kontextov, práce a terapie. Magisterský stupeň štúdia absolvovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre intermédií v ateliéri VVV a bakalársky stupeň na Fakulte užitkových umení v Belehrade na katedre dizajnu v ateliéri textilného dizajnu. V posledných rokoch pracuje v zákulisí umeleckých inštitúcií, konkrétne v projektovom manažmente a v produkcii či s novými edukačnými prístupmi.
Od začiatku pandémie prevádzkovala provizórny pop-up kadernícky salón, kde ponúkala terapeutické sedenia strihania vlasov, cena bola určená na základe ochoty oboch strán podrobiť sa potrebám a túžbam tej druhej. Jelisaveta Rapaić sa vníma ako apropriátorka priestoru, orchestrátorka rôznych príležitostí a priestorov pre interakcie, ktoré by inak nevznikli.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.