Alternative

Výstava Alternative ilustruje rozličné prístupy k mobilite. Cieľom expozície je sprostredkovať návštevníkovi Slovenského pavilónu v Expo Dubaj nové možnosti dizajnérskeho procesu a alternatívnej dopravy.

Slovenský pavilón, Expo Dubaj, Spojené Arabské Emiráty


Dizajn a  výtvarno-technické riešenie výstavy:
Mgr. Art. Peter Baumann

Kurátorka:
Mgr. Art. Žofia Babčanová ArtD.

Kurátor:
Prof. Ing. Štefan Klein akad.soch.

Vystavovatelia:
Dizajnér Prof. Ing. Štefan Klein akad.soch. 

Kreatívny modelár:
Mgr. Art. Peter Baumann

Autorka publikácie:
Mgr. Art. Žofia Babčanová

Výstava chronologicky dokumentuje vývoj Aircaru od prvých skíc až po funkčný prototyp. Aircar Štefana Kleina je vystavený v digitálnej podobe v 360 stupňovej miestnosti. Peter Baumann predstavil najnovšie technologické postupy aplikované na model auta v mierke 1:4. Návrh automobilu dokumentuje zmenu postavenia modelára, ktorý sa kreatívne zúčastňuje na procese navrhovania. Žofia Babčanová uviedla svoju publikáciu Digital and virtual design drawing, v ktorej predstavila substitučné dizajnérske metódy. V knihe približuje rozličné postupy ktoré v sebe spájajú digitálne a virtuálne metódy a prienik 2D a 3D sveta. Podobné metódy sa postupne stávajú štandardom v renomovaných dizajnérskych štúdiách. Súčasťou výstavy bolo aj slávnostné otvorenie sekcie Knowledge and learning za prítomnosti štátneho tajomníka Paulisa. V programe bola zahrnutá prednáška prof. Kleina a asistentky Babčanovej o alternatívnej mobilite a nových dizajnérskych postupoch.

Výstava Alternative, EXPO Dubaj