Webináre k službám a nástrojom na podporu vedeckého písania a publikovania

Akademická knižnica VŠVU a Albertina icome Bratislava s.r.o. Vás pozývajú na sériu užitočných webinárov.

Termíny:

  • 27. 2. a 29. 2. Writefull – automatická korektúra odborných textov v angličtine
  • 28. 2. ProQuest ETD Dissemination: Free Dissertation Contribution
  • 5. 3. Refine Your Citations – an introduction to scite_
  • 6. 3. Qualitative Methodology
  • 7. 3. Learn how to use SciFlow Publish: From importing a document to refining your publication
  • 21. 3. Learn how to use SciFlow Authoring: Make academic writing effortless and save time with automatic formatting

 

Webináre sú zdarma, je však potrebné sa prihlásiť / registrovať.

 

Viac informácií a prihlášky nájdete na stránke Albertina icome Bratislave .