Režim Akademickej knižnice VŠVU letný semester 2022

Knižnica predbežne funguje v skrátenom čase od 9:00 do 14:00, študovňa sa otvára v obmedzenom režime (čítajte nižšie). S novými príkazmi rektorky režim upravíme.

Knižnica vrátane študovne zostáva zatiaľ otvorená od 9:00 do 14:00.

Knižnica bude poskytovať výpožičky pre čitateľov v OTP režime v súlade s aktuálnymi príkazmi rektorky a uzneseniami vlády. Knižnica má právo skontrolovať, či čitateľ dodržiava OTP režim.

Objednanie

 • Objednanie dokumentov (max. 5 kusov pre študentov) môže prebiehať prostredníctvom nášho elektronického knižničného systému, telefonicky na čísle 02/59428562 v čase medzi 9:00 a 14:00 alebo emailom na adresy:
  grolmusova@vsvu.sk
  zelnikova@vsvu.sk
 • Prosíme čitateľov, aby dodržali túto dištančnú formu objednania, aby sme predišli kumulácii ľudí v budove.
 • Prijatie objednávky vám potvrdíme emailom aj s konkrétnym dátumom a hodinou, kedy si po objednané dokumenty môžete prísť.

Preberanie objednaných dokumentov a vrátenie

 • Preberanie objednaných dokumentov bude prebiehať pred vchodom do knižnice. Prosíme, aby ste dodržiavali všeobecné nariadenia rektorky o hygienických opatreniach, respektíve o nutnosti preukazovania svojho stavu v súvislosti s Covid-19, tzv. OTP.
 • Vrátenie dokumentov je možné pred vstupom do knižnice.
 • Ohľadom vysporiadania záväzkov z dôvodu ukončenia štúdia nás kontaktuje rovnakým spôsobom ako pri objednaní dokumentov.

Študovňa

 • Študovňu otvárame od pondelka 21. 2. 2022 pre študentov a pedagógov VŠVU v OTP režime, a to nasledovne:
 • Záujemcovia o štúdium v študovni si vopred dohodnú termín s oddelením výpožičiek – pozri objednanie dokumentov.
 • Keďže počet miest v študovni je obmedzený na štyri súčasne, prosíme vás, aby ste dodržiavali pridelené termíny – dátum i čas. V opačnom prípade sa môže stať, že vás do študovne nebudeme môcť vpustiť. Zodpovedný zamestnanec knižnice vám určí aj miesto usadenia. S ním tiež konzultujte tituly, ktoré chcete študovať – zamestnanec vám ich vydá. Preštudované tituly nevracajte do políc, ale nechajte ich na stole, kde ste študovali.
 • Zatiaľ ponechávame aj službu absenčného požičiavania dokumentov zo študovne na obmedzenú dobu 5 pracovných dní. Možnosť dodatočného predĺženia bude závisieť od dopytu v študovni.

Reprografické služby

 • Poskytujeme aj reprografické služby – kopírovanie, skenovanie, tlač podľa nášho aktuálneho sadzobníka. Pošlite nám dokument, ktorý chcete vytlačiť, na vyššie uvedené emaily, alebo prineste dokument, ktorý chcete kopírovať či skenovať, a my vám túto službu zabezpečíme.

Za pochopenie ďakujeme.

Ďakujeme našim čitateľom, že používajú respirátory a dezinfekciu.

Podľa aktuálnej pandemickej situácie sa môže režim knižnice zmeniť.