NOVÉ FORMULÁRE K EUČ_vykazovacie obdobie 2022

NOVÉ ! sprievodné formuláre k evidencii výstupov umeleckej činnosti a ohlasov na výstupy umeleckej činnosti (CREUČ2_2022)

V súvislosti s evidenciou výstupov umeleckej činnosti a ohlasov na výstupy umeleckej činnosti, ktorá sa realizuje pod novou vyhláškou a v novom systéme, sprístupňujeme NOVÉ sprievodné formuláre k evidencii UČ. Pre každý druh umeleckej činnosti (VU-výtvarné umenie, DI-dizajn, AR-architektúra, KU-kurátorstvo, RE-reštaurátorstvo, OH-ohlas na výstup UČ) je vytvorený samostatný formulár.

Formuláre EUČ sú k dispozícii na stiahnutie na web stránke VŠVU v časti: Akademická knižnica/Publikačná a umelecká činnosť/Evidencia umeleckej činnosti a aj tu:

 

VU_formular_VYTVARNE_UMENIE

DI_formular_DIZAJN

AR_formular_ARCHITEKTURA

KU_formular_KURATORSTVO

RE_formular_RESTAUROVANIE

OH_formular_OHLAS_EUC

 

Pokyny k odoslaniu formulára:

1. formulár je potrebné stiahnuť si do Vášho počítača,

2. po vyplnení údajov je nutné súbor „uložiť ako“,

3. uložený súbor nazvať Priezvisko Meno_rok_poradie (napr. Kováč Ján_2022_01),

4. vyplnený formulár spolu s dokumentáciou (prílohami) pošlite na adresu: euca VSVU euca@vsvu.sk