Diplomovky: 343 Fashion Show

Srdečne Vás pozývame na absolventskú prehliadka študentov a študentiek Ateliéru odevného dizajnu 343 Vysokej školy výtvarných umení do SNG


 


O prehliadke

Dňa 10. júna 2024 sa v priestoroch Slovenskej národnej galérie predstavia budúci absolventi a absolventky ateliéru odevného dizajnu Tina Zsapka, Jaroslava Poliaková, Viktória Košíková, Filip Fecko, Lenka Vallová a Rudolf Šťastný so svojimi bakalárskymi a magisterskými kolekciami pod vedením profesorky a akademickej maliarky Júlie Sabovej.

Tina Zsapka

Like Fine Vessels predstavuje dámsku odevnú kolekciu Tiny Zsapky, inšpirovanú archeologickými nálezmi. Práca kombinuje tradičné remeslá s moderným dizajnom a kladie dôraz na ekologickú udržateľnosť. Kolekcia obsahuje desať modelov so siluetami a textúrami inšpirovanými pravekými a starovekými artefaktmi, využívajúc prírodné materiály a techniky ako pletenie a plstenie. Cieľom je skúmať kreatívne možnosti a prispieť k ekologickejšiemu prístupu v móde, pričom reflektuje aj historické a filozofické aspekty materiálnej kultúry.

Jaroslava Poliaková

Kolekcia Jaroslavy Poliakovej nesie názov My je už niekto iný a vychádza zo slovenského ľudového odevu, avšak hľadí naň kriticky. Cieľom je prepojenie tradičných prvkov či remeselných techník so súčasnosťou. Dôležitými elementmi práce sú vtip, ľahká irónia a hravosť, čo je akcentované kontrastom materiálov či farebnosti s využitím tradičných aj súčasných techník.

Viktória Košíková

vytvorila dámsku kolekciu Nereida, ktorá je inšpirovaná starovekou gréckou mytológiou morských nýmf, známych ako nereidy. Modely predstavujú autorkinu osobnú interpretáciou estetiky podmorského prostredia. Cieľom bolo preniesť rozprávkovo mýtickú tému nereíd do odevu s jemnými prvkami surreálnosti a poetickosti.

Filip Fecko

Pre Filipa Fecka bolo v jeho kolekcii Topology perturbance inšpiráciou dialogické chápanie sveta, pri ktorom reč vnímame ako nástroj porozumenia. Vo svojej práci sa sústreďuje na vizuálne spracovanie fyzikálnych vlastností čiernych dier, ktoré bolo motivované analogickými podobnosťami medzi hermeneutickým horizontom a horizontom udalostí. Poukazuje na to, že osvojenie si akejkoľvek novej reči – v tomto prípade fyzikálnej –, nám rozširuje horizont chápania sveta a tým pádom aj chápania nás samých.

Lenka Vallová

vo svojej kolekcii PROTOPIA: spomienky na budúcnosť, reflektuje autorské vyrovnávanie sa so stavom dnešného sveta prostredníctvom vytvárania vlastných imaginárnych svetov a snov plných radikálne láskavej nádeje. Odevnú kolekciu charakterizuje návrat k prvotnému vzťahu človeka a prírody, zmaterializovaný v jednoduchosti a naturalizme celej kolekcie, a to využitím experimentov s prírodným farbením, voľbou čistých strihových riešení či prácou s ľanovou tkaninou.

Rudolf Šťastný

Kapsulová kolekcia Rudolfa Šťastného Transformation sa zameriava na modularitu odevu a nepozná hranice rodovej identity. Odevy sú navrhnuté s dôrazom na technické detaily, celoročné využitie a podporu cirkulárnej a udržateľnej produkcie textilu a odevov. Celý vizuál jemnosti a romantiky kolekcie dopĺňajú potlače od Juraja Straku.

 


Tento projekt finančne podporili Fond na podporu umenia a Nadácia Tatra Banky, ktorým ďakujeme

343 prehliadka 2024 - banner