Umenie sedemdesiatych rokov

Zborník zostavili: Zdeno Kolesár, Ľuba Mrenicová

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 1997

ISBN: 80-88675-48-0

 

Zborník Umenie sedemdesiatych rokov prezentuje výsledky pokračujúceho spoločného projektu KTDU VŠVU a SNG zameraného na výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia. Nadväzuje na predchádzajúce tri zborníky (rok 1994, rok 1995 a rok 1996). I tentoraz sa na ňom podieľali okrem pracovníkov spomínaných inštitúcií ďalší autori zo Slovenska a Českej republiky. Zámerom zostavovateľov cyklu prednášok a zborníka bolo poskytnúť súbor pohľadov na umenie 70. rokov z rôznych perspektív: zborník preto ponúka príspevky v rozmedzí od politologickej štúdie približujúcej špecifickú atmosféru 70. rokov u nás až po analýzu úzko vymedzeného výtvarného problému v tomto období.

 

Umenie sedemdesiatych rokov - prebal