Umelec a písanie

Jan Svenungsson

Vydavateľ: Slovart, VŠVU

Rok vydania: 2013

ISBN: 978-80-556-1191-4

Jan Svenungsson sa vo svojej knihe zaoberá problematikou „píšuceho umelca“. Analyzuje spôsob písania niektorých umelcov a súčasne ponúka užitočné tipy a inšpirácie, akým spôsobom môže/mal by umelec písať. Kniha by po jej preložení do slovenského jazyka mala byť nápomocná predovšetkým študentom umeleckých odborov, či už pri koncipovaní textov o svojej tvorbe, ako aj pri písaní diplomových alebo najmä doktorandských prác. Práve doktorandi umeleckých odborov na VŠVU narážajú pri písaní teoretickej časti svojej doktorandskej práce na nedostatok metodologickej literatúry, kniha by tak mohla napomôcť zaplniť túto medzeru. Všeobecne sa na Slovensku zatiaľ nevenuje veľká pozornosť téme výskumu v umení, či problematike metodológie prác o umení, preklad by tak mohol byť zaujímavý aj pre študentov ostatných umeleckých škôl a rovnako tak školiteľov diplomových a dizertačných prác.

Umelec a písanie – obálka publikácie