Stratégie (Ikonické ruiny)

Editori: Ján Studený, Vít Halada

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2019

ISBN: 987-80-8189-028-4

 

Úryvok z knihy: Architekti už nevytváraju vízie budúcnosti. Nedokážu definovať program, ktorý by vyvolával odozvu a mohol byť akcelerátorom pohybu a myšlienok ich partnerov v stavaní. Ani v umení a už vôbec nie vo vede, architektúra a jej protagonisti nehrajú rolu, ktorá im historicky patrí a ktorú zastupovali ešte v nedávnej minulosti.“ (autor: Ján Studený)

 

Kniha vznikla vďaka podpore: grantový program MŠVVaŠ KEGA, projekt č. 07VŠVU-4/2016, Creative Europe Programme of the European Union, ZSE (Západoslovenská energetika).

Stratégie (Ikonické ruiny) - prebal