Ročenka 2019/20 DUNAJ

Ročenka 2019/20 DUNAJ je komplexnou prezentáciou katedry architektonickej tvorby a udalostí, ktoré sa v školskom roku 2019/20 na nej udiali.

 

Editor: Ján Studený

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2020

ISBN: 987-80-8189-048-2

 

2019/20 DUNAJ je ročenkou Katedry architektonickej tvorby za minulý školský rok. Obsahuje študentské práce, spolu s prezentáciou zadaní v štyroch ateliéroch, ktoré kladú otázky k významu rieky, možností jej využitia a priestorových súvislostí spojených s mestom, alebo krajinou pri jej toku na našom území. Uvádza ju v spojitosti s aktuálnymi témami (Plávajúca nemocnica), aj špeciálnym zameraním tvorby, ktorými sa jednotlivé ateliéry dlhodobo profilujú. Dunaj chápu ako miesto architektonickej  inšpirácie (Modely), vyhodnocujú jeho nebývalý prínos pre mesto (Nové Lido) a krajinu (Jahodná) a chápu ho tiež ako priestor pre etablovanie aktivít s ním spojených (SOSA, Neformálne mo(nu)menty). 

Ročenka 2019/20 DUNAJ je prioritným projektom snahy KAT po ucelenej prezentácii ročníkových prác a nadväzuje na zborníky, ktorými uviedla svoje predchádzajúce tématické zameranie (Transformácie (Ikonické ruiny), Stratégie (Ikonické ruiny) a Zvyškové priestory). Vznikla vďaka podpore Tatrabanky a grantového programu MŠVVaŠ SR – KEGA, projekt č. 08VŠVU-4/2020.

 

Ročenka 2019/20 DUNAJ - prebal