Renesancia fotografie 19. storočia/Výskum, Vzdelávanie, Experiment

Editorka: Jana Hojstričová

Vydavateľ:

VŠVU

Rok vydania:

2014

ISBN 978-80-89259-84-7

 

Učebnica Renesancia fotografie 19. storočia s podtitulom Výskum, vzdelávanie, experiment, je interdisciplinárnym projektom, ktorý v sebe zahŕňa fotografiu, reštaurovanie a dejiny umenia. Kniha pozostáva z umenovedných štúdií, ktoré značným spôsobom prehlbujú poznanie o dejinách slovenskej fotografie 19. storočia, ďalej z výskumu fotografických techník, najmä postupov spracovania, ich charakteristík a možností ich reštaurovania a archivovania. Učebnica je doplnená o reprodukcie študentských prác, ktoré zvládli fotografické techniky 19. storočia a prostredníctvom nich študenti realizovali svoje voľné výtvarné projekty. Zámerom projektu bolo aplikovať tieto techniky do súčasnej fotografickej praxe, rozšíriť vedomosti o spôsoboch reštaurovania historických fotografií a takto prepojiť 19. storočie so súčasnosťou v prácach študentov.

Učebnica je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA „Renesancia historických fotografických techník 19. storočia“ 002VŠVU-4/2012, riešitelia projektu: Jana Hojstričová, Bohunka Koklesová, Janka Križanová, Boris Kvasnica, Silvia Saparová.

 

Renesancia fotografie 19. storočia/Výskum, Vzdelávanie, Experiment - prebal