Postmoderna... A čo ďalej? Zborník prednášok o výtvarnom umení a architektúre

Zborník zostavil: Zdeno Kolesár, Ľuba Mrenicová

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 1996

ISBN: 80-88675-32-4

 

Zborník zaznamenáva prednášky rovnomenného cyklu, ktorý prebiehal na jeseň a v zime roku 1995 a bol určený pre študentov VŠVU i širšiu verejnosť. Dokumentuje výsledky spoločného projektu Katedry teórie a dejín umenia VŠVU a Slovenskej národnej galérie zameraného na mapovanie nedávnej a súčasnej situácie vo výtvarnom umení s prihliadnutím na ostatné umelecké druhy a filozofiu. Na jeho napĺňaní sa podieľajú obe spomínané pracoviská a ďalší prednášatelia zo Slovenska a Čiech.

 

Postmoderna... A čo ďalej? - prebal