Postavy a príbehy svätcov strednej Európy. Ikonografia

Ivan Rusina, Marián Zervan

Vydavateľ:

VŠVU

Rok vydania:

2016

ISBN: 978-80-8189-010-9

Ambíciou publikácie Postavy a príbehy svätcov strednej Európy. Ikonografia podľa knihy Ungaricae sanctitatis indicia, v preklade Dôkazy svätosti Uhorska, je vedecky zhodnotiť význam a postavenie tohto prvého textového a obrazového kompendia svätcov mnohonárodnostného Uhorska koncom 17. storočia.

Publikáciu vydala VŠVU v Bratislave s podporou Nadácie NOVUM a Ateliéru Choma.

Postavy a príbehy svätcov strednej Európy - prebal