Oskár Čepan a výtvarné umenie. Čepanove edície. Čepanove texty. Texty o Čepanovi.

Marián Zervan, Norbert Lacko

Vydavateľ: VŠVU/Slovart

Rok vydania: 2019

EAN: 9788055630830

 

Publikácia, ktorá vyšla v spolupráci s VŠVU, sa zameriava na výtvarno-teoretické myslenie Oskára Čepana, významného teoretika a historika literatúry a výtvarného teoretika i kritika. Kniha pozostáva z troch častí, prvá obsahuje Čepanove antológie venované ruským avantgardám, okrem iného aj doteraz nevydanú, počas normalizácie zošrotovanú edíciu Tatlinova iniciatíva. Druhú časť tvoria Čepanove štúdie o výtvarnom umení a úvodné slová k výstavám. Publikáciu uzatvárajú texty o Čepanovi – historicko-teoretické štúdie zhodnocujúce jeho neodškriepiteľný prínos do slovenskej výtvarnej kultúry a jej reflexie. 

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Oskár Čepan a výtvarné umenie - prebal