Myslieť globálne, tvoriť lokálne. Medzinárodný projekt súčasnej textilnej tvorby

Koncepcia katalógu: Naďa Kančevová, Blanka Cepková, Beáta Gerbócová

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2022

ISBN: 987-80-8189-062-8

 

Táto publikácia dokumentuje výstupy projektu Myslieť globálne, tvoriť lokálne, realizovaného počas uplynulých šiestich semestrov (2019 – 2022) v ateliéri Textilnej tvorby v priestore na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zámerom projektu bolo sprostredkovať študentom informácie z rôznych oblastí textilnej tvorby: počnúc najnovšími digitálnymi technológiami, cez rôzne inovatívne možnosti ručného, remeselného spracovania textilu až po konceptuálne prístupy k tvorbe.

Ateliér Textilnej tvorby v priestore sa dlhodobo usiluje zatraktívniť výučbu dopĺňaním tradičných technológií o najnovšie možnosti. Používajú sa digitálne krosná, vyšívacie a pletacie stroje, uplatňujú sa možnosti nových softvérov. Cieľom realizovaného projektu, bolo v medzinárodnom presahu zoznámiť študentov aj s inými, netradičnými technologickými a tvorivými postupmi, sprostredkovať im alternatívne pedagogické názory a inšpirácie, na ktoré priebežne ďalej nadväzujú vo svojej vlastnej práci.

 

KEGA Projekt č. 007VŠVU-4/2020

Myslieť globálne, tvoriť lokálne - prebal