Mapovanie a vzťahy so slovenskými nábytkovými výrobcami a výrobkami na Slovensku (po roku 1989)

Miroslav Debnár

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2022

ISBN: 978-80-8189-060-4

 

Ambíciou tejto publikácie bolo zrekapitulovať nábytkový priemysel na Slovensku, vývoj a zmeny, ktoré po roku 1989 nastali. Samozrejme nie všetko je dohľadateľné a nakoľko je to živý proces, tak sa mohlo stať, že niektoré údaje už nie sú relevantné. Tiež pripúšťame, že sa nám nemuselo podariť uviesť všetky nábytkové firmy. Výskumom sa potvrdilo, že väčšina týchto nových nábytkových firiem vznikli od roku 1990 do roku 2010 a dodnes sú aktívne. Ďalšie desaťročie neprialo vzniku nových nábytkových firiem a ak tak, sú to výnimky. A bolo pre nás veľkým prekvapením, že v roku 2022 vznikla firma DUBovina, ktorá pracuje s masívom a tak otvára priestor pre štart ďalších mladých firiem.

Jedným z hlavných cieľov bol i výskum uplatniteľnosti absolventov dizajnérov v danej oblasti v nábytkárskych firmách. Musíme konštatovať, že za také dlhé obdobie je to pomerne malý počet. Vyústenie pedagogického procesu a uplatnenie úspešných absolventov do praxe je očakávaný a prirodzený proces a ak sa to nekoná, nastáva otázka prečo?

 

Projekt č. 005VŠVU-4/2020

 

Mapovanie a vzťahy so slovenskými nábytkovými výrobcami a výrobkami na Slovensku (po roku 1989) - prebal