Lokálne tradície – globálna budúcnosť

Redakcia: Katarína Hubová

Vydavateľ: VŠVU (VRC-Katedra dizajnu)

Rok vydania: 1998

ISBN: 80-88675-53-7

 

Úryvok z predhovoru: „S meniacim sa obsahom slova dizajn súvisí i zmena v dizajnérskom vzdelávaní a preto sme privítali myšlienku Slovenského centra dizajnu, aby sa Katedra dizajnu VŠVU v Bratislave podieľala na organizovaní medzinárodnej konferencie „Lokálne tradície, globálna budúcnosť“. V rámci tejto spolupráce si naša katedra stanovila prioritu zozbierať materiál od rôznych odborníkov a vydať publikáciu alebo zborník prednášok, ktorý by slúžil ako určitá databanka informácií a inšpirácií predovšetkým pre našich študentov. Náš zborník považujeme za pilotný, pretože potreba informácií je stále aktuálnejšia.“ (autori: Štefan Klein, Katarína Hubová)

 

Projekt finančne podporila KEGA.

 

Lokálne tradície – globálna budúcnosť - prebal