Kinetická architektúra a strojárstvo

Júlia Kolláthová, Ľudovít Kolláth, Viliam Čačko, Andrej Červeňan, Zoltán Holocsy

Vydavateľ: VŠVU/STU

Rok vydania: 2022

ISBN 978-80-8189-059-8

 

Táto publikácia je určená predovšetkým študentom architektúry, ktorí sa zaujímajú o kinetickú architektúru. Publikácia vznikla na základe spolupráce autorov, ktorí sú z Katedry architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave a zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Spolupráca vznikla na základe konzultácií študentov architektúry na Strojníckej fakulte STU, pokračovala so zabezpečovaním exkurzií v strojárskych firmách a laboratóriách Strojníckej fakulty STU. Nakoniec vyústila v podávaní a riešení spoločných projektov KEGA. V publikácii je uvedený krátky výber projektov bývalých študentov architektúry VŠVU v Bratislave, ale aj projekty riešené vo svete. Teória mechanického pohybu je skrátená na minimum, lebo autori nemali za cieľ spracovať vedeckú publikáciu. Tento ich zámer sa vzťahuje aj na všetky ďalšie kapitoly. Kinetická architektúra je multidisciplinárny odbor. V procese navrhovania a realizácie úspešných diel kinetickej a responzívnej architektúry je nutná úzka spolupráca architektov, strojárov, odborníkov z oblasti elektrotechniky a informačných technológií.

Publikácia bola vypracovaná s finančnou podporou projektu KEGA 003VŠVU-4/2020 MŠVVaŠ SR.

 

Kinetická architektúra a strojárstvo - prebal