Bratstvo a jednota / Brotherhood and Unity / Bratstvo i jedinstvo

Autor: Olja Triaška Stefanović

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2020

ISBN: 987-80-8189-038-3

 

Publikácia predstavuje autorkin sedemročný vizuálny výskum rozpadu bývalej Juhoslávie – rozpráva príbeh o identite, o spájaní a rozchádzaní sa národov, o vlastnej pamäti a minulosti. Autorka sa v nej zamerala na prítomnú minulosť prostredníctvom opustených pomníkov, monumentov a pamätných miest a vizuálne analyzuje termíny pamäť a zabúdanie v kontexte rozpadu Juhoslávie. Vo fotografickej eseji prepája autorské fotografie, ktoré vznikali v rokoch 2012 – 2019 s textami, rodinným archívom a archívnymi novinami. Vizuálne tak vyrozpráva príbeh o pozostatkoch krajiny, ktorá už neexistuje. Druhá časť knihy prináša eseje Martina M. Šimečku a Andreja Bána a historičiek umenia Mileny Bartlovej a Bohunky Koklesovej, venované otázkam identity, pamäti a zabúdania, bratstva a jednoty či politickej situácie a zmien vo východnej Európe po roku 1989.

 

Kniha vznikla vďaka finančnej podpore: Europapier Slovensko, Artic Paper, Tatra banka, Pictonica s. r. o., Čierne diery, Radovan Pala, Michal Hvorecký, Eva Beňová, Ilona Németh, Katarína Bezáková, Radoslav Kutaš, Beata Jablonská, Henrieta Moravčíková, Peter Moravčík, Broňa Tarnócy.

Bratstvo a jednota / Brotherhood and Unity / Bratstvo i jedinstvo - prebal