BLUE LECTURE SERIES (MODELY)

Editori: Ján Studený, Júlia Kolláthová

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2023

ISBN: 978-80-8189-061-1

 

domy koncepty predstavujú ich protagonisti

konfigurácie – procesy – skladby – polohy – premeny – okraje – figúry – utajenia – anarchitektúra – modely

 

Katalóg 2021/22 BLUE LECTURE SERIES vznikol vďaka podpore grantového programu MŠVVaŠ KEGA, projekt č. 08VŠVU-4/2020.

 

BLUE LECTURE SERIES (MODELY) - prebal