Architektonické modely ako vzory, prototypy a vývojové štúdie

Skúmanie okolností vzniku a sledovanie súvislostí pri realizácii modelov ako prototypov architektonickej praxe.

V riešení projektu sa chceme zamerať na tvorbu, skúmanie okolností vzniku a sledovanie súvislostí pri realizácii modelov ako prototypov architektonickej praxe. Našou ambíciou je prichystať katalóg odpovedí na rôzne situácie, ktoré architektúra rieši od svojich počiatkov. Katalóg domov, ktoré vystihujú modelové situácie. Aby mohol vzniknúť model, musi byť niečo, k čomu je. Modelová je situácia k nejakej všeobecnej otázke - model ako odpoveď na konkrétnu časovú súvislosť (environment, kultúrna situácia, technológia, architekt).

A environment: dom pri/na/v rieke, dom vo svahu (Chemosphere), dom na dome, dom pod terénom, dom na vrchu, dom v poli, dom v meste, dom na strome, dom v mori, dom na púšti, arktický dom, dom v ceste, dom ostrov, plávajúci dom, dom na koľajniciach, dom na kolesách, letiaci dom, vznášajúci sa dom, dom v medzipolohe, dom na Mesiaci, vojne-odolný dom, dom pre extremy dažďa a slnka, invisible house (delugan), dom v lese (Nikl)

B kulturna situacia: dom pre utečenca, nulový dom, dom pre seniora, dom pre študentov, viacgeneračný dom (Nishizawa), dom pre filozofa (Šrámková), detský dom, dom pre hendykapovaneho (nevidiaci, fóbie, vozíčkár...), obyčajný dom, rómsky dom, dom ateliér (Pelcl), záhradný dom (Boullee), dom single,

C architektonický statement: dom v geometrii (Wittgenstein), modulárny dom (Modular), otvorený dom (Johnson), kupolový dom (Bini), dom modul, priesvitný dom (Sobek), dom sluha, priestorový dom (Loos), skladací dom (Prouve),

D technológia:, prenesiteľný dom, nafukovací dom, štrukturálny dom (dom z tyčí, dom z plôch, dom z valcov (Kerez), dom z konárov, dom z vody (Blur), dom z piesku (, ...), otočný dom,

Výskum sa bude odohrávať v niekoľkých rovinách: teoretické a metodické skúmanie projekčných reprezentácií, analýza relevantnej literatúry, zbieranie dát v teréne /urban data mining/, rozširovanie bázy informácií prednáškovým cyklom, študijnými cestami a medzinárodnými workshopmi /site programming/.

 

Projekt č. 008VŠVU-4/2020

Typ:

MŠVVaŠ SR, KEGA, Komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Ján Studený. Akad. arch., Katedra architektonickej tvorby

Obdobie riešenia:

2020 – 2022