VŠVU na PHOTO IS:RAEL

Na desiatom ročníku medzinárodného fotografického festival PHOTO IS:RAEL sa tento rok zúčastní aj VŠVU s výstavou absolventiek Katedry fotografie a nových médií. Výstavu pod názvom Out of Square kurátorsky pripravila naša kolegyňa Zuzana Lapitková.

 

Miesto:

10. ročník medzinárodného fotografického festivalu PHOTO IS:RAEL, Enav Cultural Center & City Garden, Tel Aviv

 


 

Výstava "Out of Square"

Vystavujúce umelkyne:

  • Natália Evelyn Benčičová
  • Leontína Berková
  • Karina Golisová
  • Zuzana Pustaiová

Kurátorka: Zuzana Lapitková

 


 

Je to syndróm našej doby myslieť si, že veci nie sú také, ako sa zdajú, alebo ako sa oficiálne prezentujú. V skutočnosti to len sťažuje zaujať stanovisko alebo definovať niečo ako pravdivé. Mnohé aspekty života ľudstva však dospeli do bodu, kedy nie je čas váhať. Je potrebné prijať opatrenia s ohľadom na náš postoj k životnému prostrediu, naše smerovanie ako spoločnosti alebo naše individuálne potreby. Výstavu tvoria diela štyroch slovenských umelkýň, ktoré odvážne prichádzajú so svojimi víziami toho, čo nie je v poriadku v našej existencii na tejto planéte.

Evelyn Bencicova SimulacRaum2
Evelyn Bencicova SimulacRaum2.
Karina Golisova Feel Like at Home2
Karina Golisova Feel Like at Home2, 2021.
Leontina Berkova Golden Ratio 1
Leontina Berkova Golden Ratio 1, 2020.
Zuzana Pustaiová New Armpit 2021
Zuzana Pustaiová New Armpit 2021, 2021.

„Zlatý rez“ Leontíny Berkovej sa týka myšlienky šľachtenia a snahy o dokonalosť. „SimulacRaum“ od Natálie Evelyn Benčičovej prezentuje svoje vnímanie vybudovaných priestorov v dvoch možných podobách – umelo riadená príroda a mestské štruktúry transformované do organických foriem. „Predstierať, že ste doma medzi ruinami svojho domu“ je druhá časť dlhodobého projektu Karin Golisovej, ktorý poukazuje na rozpor medzi väčšinovým prístupom k bývaniu a utopickými konceptmi squatterov a „One Day Every Day“ od Zuzany Pustaiovej zosmiešňuje všeobecné imperatívy moderného životného štýlu pri konfrontácii s realitou.

Tieto silné vyhlásenia sú podporené ich zobrazovacími prostriedkami v inštalácii, ktorá prináša umelecké diela zo štvorcov inštalačných panelov.

 


Partner projektu: Slovenský inštitút v Jeruzaleme

Viac o festivale nájdete na https://www.photoisrael.org/en.

 


Projekt podporený Nadáciou Tatra banky.

Nadácia Tatrabanky – logo