Ema Lančaričová, Veronika Šmírová: Univerzum technických obrazov

Srdečne pozývame na vernisáž Emy Lančarovičovej a Veroniky Šmírovej do Galérie mladých v Nitrianskej galérii. Vernisáž s názvom Univerzum technických obrazov prebehne vo štvrtok 20.4. o 18:00.

  • Miesto konania:

  • Vernisáž: 20. 4. 2023,  18 h.

    • Trvanie výstavy 21. 4. - 11. 6. 2023

 


  • Kurátorka:

    • Dominika Chrzanová

 


Univerzum technických obrazov

je názov spoločnej výstavy fotografky Emy Lančaričovej a vizuálnej umelkyne Veroniky Šmírovej, ktoré sa v spoločnom výstavnom projekte stretávajú po druhý krát. Venujú sa tu témam digitálneho sveta a digitálneho prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme a ktorý práve prostredníctvom digitálnych technológií refelektujeme.

Lančarovičová Šmírová Univerzum technických obrazov - plagát

 

Univerzum technických obrazov je výstava fotografky Emy Lančaričovej a vizuálnej umelkyne Veroniky Šmírovej. Jej názov je prevzatý z pôvodnej publikácie „Do univerza technických obrazov“, ktorej autorom je Vilém Flusser a vyšla už v roku 1985. V knihe autor predpovedá vývoj technológií a dopad ich používania v budúcnosti, ktorú žijeme už dnes. Technickými obrazmi označuje fotografie, videá, filmy, televízne či počítačové obrazovky (v súčasnosti tiež smartfóny a tablety), ktoré prevzali funkciu lineárnych/písaných textov a zmenili ich do podoby obrazovej, čím sa stali pre spoločnosť jednoduchšou a najmä rýchlejšou formou a zdrojom získavania informácií.

Náš svet sa od základov zdigitalizoval a hlavnú rolu získala okrem iného kamera/fotoaparát, ktorá stála na počiatku tejto zmeny a je hlavným sprostredkovateľom obrazu v súčasnosti. Kamera sa stáva ústredným motívom diel Emy Lančaričovej, ktorá vo výstave prevracia pozície pozorovateľa a pozorovaného objektu v cykle Why look at cameras. Vo svojej tvorbe programovo pracuje s polaroidovým materiálom, ktorý vďaka najnovším technológiám, akými je napríklad Polaroid Lab Printer – polaroidová tlačiareň, čiastočne stráca esenciu jedinečnosti a originality, ale zároveň ponúka možnosť hybridizácie fotografie.

Autorky sa vo výstavnom projekte zaoberajú aj problematikou veľkého množstva digitálnych dát, s ktorými je možné jednoducho manipulovať, meniť ich počet, podobu, účel atď. Veronika Šmírová prináša do priestoru
galérie projekciu, ktorá odkazuje na fyzikálnu veličinu tzv. entropiu, ktorá meria neusporiadanosť či náhodnosť systému. Dielo svojou vizualitou a interaktivitou poukazuje na dynamickosť digitálneho priestoru, ako i možnosť jeho jednoduchej modifikácie.

Výstava prenesene hovorí tiež o poriadku a kontrole, ktorú technické obrazy nastoľujú no rovnako o chaose či organickosti, ktorú do nich prináša človek.

 


Ema Lančaričová (*1993)

je aktuálne doktorandkou na VŠVU (Vysoká škola výtvarných umení) v Bratislave, kde v roku 2020 absolvovala magisterské štúdium na Katedre fotografie a nových médií. Pracuje primárne s instantnou a analógovou fotografiou pričom svoju tvorbu stavia na filozofickom kontexte a experimentálnom prístupe. Vo svojej tvorbe skúma otázky média fotografie, pýta sa, čo je to fotografia a čím je fotografia dnes. 

Veronika Šmírová (*1994)

je doktorandkou v ateliéri Digitálne médiá na AU (Akadémií umení) v Banskej Bystrici. Charakteristickým je pre ňu interaktivita a práca s digitálnymi médiami. Súčasným fundamentom jej umeleckého skúmania je prepojenie umenia s jednotlivými vedeckými disciplínami, ich zákonitostí a procesuálne skúmanie faktov.