Cena Nadácie Tatra banky za umenie 2021

V piatok 26. novembra 2021 boli vyhlásení laureáti 26. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Sošku Múzy si v Hlavnej cene odniesli Juraj Johanides, Sláva Daubnerová, Zuzana Gombošová, Andrej Šeban, Ivana Gibová a Juraj Gábor.

VÝTVARNÉ UMENIE 

Juraj Gábor za multikontextuálny projekt Dopĺňanie sféry/Completing The Sphere, žilinská Nová synagóga

Juraj Gábor vizuálny umelec

Juraj Gábor je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ateliéru prof. Antona Čierneho. V súčasnosti pôsobí na katedre Intermédií ako odborný asistent. Dielo Completing the Sphere, ktoré vzniklo v Novej synagóge v Žiline, je víziou monumentálnej architektonickej premeny priestoru. Drevená konštrukcia na pomedzí architektúry a sochárstva upriamuje pozornosť na neviditeľnú guľu, ktorá bola architektom Petrom Behrensom vkreslená do kubusu stavby synagógy z roku 1931. Juraj Gábor venoval Sphére štyri roky príprav, ktoré sa týkali priestorového a technického riešenia monumentálneho architektonického vstupu Novej synagógy ako aj ďalšieho programu v ňom. Architektúra Sphéry sa stala na rok 2021 a časť roku 2022, scénou pre výstavy, zvukové projekty, divadelné, pohybové a tanečné predstavenia, ale aj edukačný a komunitný program.


Laureáti Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2021 v kategórii Mladý tvorca

DIZAJN

Andrej & Andrej/Andrej Čanecký & Andrej Barčák za vizuálnu identitu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Andrej Čanecký a Andrej Barčák, grafickí dizajnéri

Andrej Čanecký a Andrej Barčák študovali propagačnú grafiku na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru a vizuálnu komunikáciu na Vysokej škole výtvarných umení. Vizuálne identity sa historický vyvíjajú. Vizuálna identita Vysokej školy výtvarných umení výraznou evolúciou či revolúciou neprešla. Mladí dizajnéri metódou špekulatívneho dizajnu vytvorili novú identitu, ako aj celú jej alternatívnu historickú evolúciu, ktorá vychádza z erbu grófa Pálffyho, mecenáša umenia a pôvodného majiteľa budovy školy. Erb s motívom jeleňa mení svoje podoby naprieč históriou, odzrkadľujúc nielen politické zmeny, ale aj umelecké štýly. Na mieru vytvorené písmo sa odvíja od logotypu, ktoré určuje stavbu písma a dotvára celkovú vizuálnu identitu školy.

VÝTVARNÉ UMENIE

Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi) za autorskú výstavu Reframing Possibilities, Soda Gallery & on-line

Kvet Nguyen, fotografka

Kvet Nguyen ukončila štúdium fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. „Keď som bola malá, chcela som napísať knihu o svete so spojenými kontinentmi a bez akýchkoľvek hraníc. V tom dnešnom nachádzam bolestivú minulosť s trhlinami v súčasnosti. Dokazujú to fotografie, ktoré sú pre mňa nielen dôkazom existujúcej histórie, ale aj prepojením na môj druhý domov, ktorý moji rodičia opustili. Médium fotografie je však častokrát nástrojom moci za cenu ponižovania iných a privilegovania mocných. Obraciam sa na minulé časy a nachádzam spoločné menovatele v prítomnosti – a to nielen v politických stratégiách, ale aj v narastajúcej traume, ktorá sa dotýka mojej slovensko-vietnamskej identity. Dnes už nedúfam v bezhraničnosť všetkých krajín, ale hľadám východiská z opakujúcej sa histórie“, hovorí o svojej autorskej výstave Kvet Nguyen.

Viac informácií nájdete na https://www.nadaciatatrabanky.sk/cena-za-umenie.