Svietidlo / Osvetlenie

2023/ 2024

Vedenie projektu:

  • Mgr. art. Eva Veselá, ArtD., Mgr. art. Boris Belan

Konzultanti:

  • Martin Smital, Managing Director v spoločnosti Prolicht Czech s.r.o..
  • Adrián Kováč, CEO at AKL s.r.o., Lighting design & consulting

Galéria

Svietidlo / Osvetlenie
Pavol Mazúr: Svietidlo / Osvetlenie, 2023.
Svietidlo / Osvetlenie
Aneta Mintálová: Svietidlo / Osvetlenie, 2023.
Svietidlo / Osvetlenie
Aneta Mintálová: Svietidlo / Osvetlenie, 2023.
Svietidlo / Osvetlenie
Ines Jelašičová: Svietidlo / Osvetlenie, 2023.
Svietidlo / Osvetlenie
Ján Cibulka: Svietidlo / Osvetlenie, 2023.
Svietidlo / Osvetlenie
Nina Neuhausová: Svietidlo / Osvetlenie, 2023.
Svietidlo / Osvetlenie
Pavol Mazúr: Svietidlo / Osvetlenie, 2023.
Svietidlo / Osvetlenie
Rebeka Šuveríková: Svietidlo / Osvetlenie, 2023.
Svietidlo / Osvetlenie
Samo Hartiník: Svietidlo / Osvetlenie, 2023.
Svietidlo / Osvetlenie
Tomáš Ružinský: Svietidlo / Osvetlenie, 2023.
Svietidlo / Osvetlenie
Tomáš Votřel: Svietidlo / Osvetlenie, 2023.
Svietidlo / Osvetlenie
Vira Fesenko: Svietidlo / Osvetlenie, 2023.

O projekte

Prvoradým zámerom témy svietidla bolo priniest do diskusie so študentmi udržateľnosť a ekologické aspekty tvorby dizajnéra. V ateliéri prebehla diskusia s Danielou Laluhovou z Repairably. Navštívili sme priestory DRZhuby v Novej Cvernovke, kde nám Veronika Cyprichová vysvetlila možnosti využitia mycélia ako nového udržateľného materiálu. Ambície na nový dizajn svietidla boli (pri)vysoké: experimenty využitím recyklovaného materiálu, 3D tlače, použitie alternatívnych postupov výroby či materiálov.

Protipólom k neštandardným technologickým postupom a materiálom sa stal významný rakúsky výrobca architekto- nického osvetlenia - PROLICHT. Už tradične sa študenti ateliéru nechali inšpirovať reálnym výrobcom s vysokou technickou úrovňou. Vďaka snahe využiť design koncept PROLICHTu téma svietidla neostala v rovine experimentu, bola podporená špičkovou technológiou a rokmi budovaným know-how v oblasti výroby a predaja osvetlenia.

V novembri sme so študentami mali možnosť sídlo PROLICHTu v rakúskom mestečku Gotzens navštíviť. V rámci ex- kurzie bol študentom predstavený celý proces výroby svietidiel, od naskladnenia polotovarov, cez mechanické opracovanie súčiastok, robotické skladanie i ručná montáž dielcov až po systém vyskladnenia a dodávania tovarov. Zároveň sme mali možnosť nazrieť do oddelenia, kde prebieha profesionálne testovanie osvetlenia na základe jeho tvaru a zdroja, meranie svietivosti, korekcia farebnosti a pod.

Návrhy študentov museli spĺňať určité kritériá ako je systémovosť riešenia, možnosti individualizácie návrhov podľa architektonického pôdorysu miestností, kombinovanie komponentov, rozložiteľnosť a iné.

V záverečnej fáze semestra dostávajú návrhy reálnu bázu s presnými kontúrami funkčného a realizovateľného svietidla
i v sériovej výrobe firmy. Prototypy svietidiel, ktoré máte možnosť vidieť na fotografiách, boli realizované študentami avšak polotovary k ich zhotoveniu sme nechali vyrobiť u profesionálnych výrobcov.

Poďakovanie

Milan Novosedliak
Oto Výboch - Techo
Martin Krymlák Deepspace
Tomáš Vlček - Veratom s.r.o., plošné rezanie laserom Plavecký Štvrtok
Miloš Turan - TD Weld sro - tube laser Považská Bystrica
Marián Tonka KOREKT- práškovanie Žitavany
Veronika Cyprichová - DRŽ HUBy
Daniela Laluhová - Repairably
Roman Ferko - 3D Tlač.
Miloslav Drápela - MCA

 

návrat na prehľad projektov na stránke Ateliéru industrial dizajn