Portrét dámy /  Kristýna Španihelová, Jana Machatová, Peter Machata

Na výstave súčasného umeleckého šperku Kristíny Španihelovej, Jany a Petra Machatových sa obsahové línie ich súčasného tvorivého záujmu spontánne zbiehajú v jej názve „Portrét dámy“.

 

Galérii Statua, Pálffyho palác, Zámocká 47

 

Otvorené: pondelok až nedeľa od 14. do 18. hodiny

Trvanie výstavy: od 08. 09. 2022 do 05. 10. 2022; dovoľujeme si Vás upozorniť, že výstava je predĺžená do 15.10.!

Výstavu pripravila: Xénia Lettrichová

 


 

 Na výstave autorského šperku Kristýny Španihelovej, Jany a Petra Machatovcov sa v „Portréte dámy“ spontánne zbiehajú obsahové linky ich aktuálneho tvorivého zaujatia. Prinášajú tematickým i formálnym prístupom rozvetvené pohľady na možnosti disciplíny vo väzbe na obraz človeka. 

 Kristýnu motivovala záhadná história jej blízkej príbuznej a potreba sprítomniť jej osobnosť  pomocou ešte dostupných fragmentov reálií a autentických prvkov rodinného prostredia.Jana sa zas prostredníctvom šperku zamerala na otázku - v akom spektre vlastností a činností je žena resp. v stanovenej dobe bola spoločnosťou vnímaná a hodnotená pozitívne. A do tretice - každý Petrov šperk má svojho konkrétneho majiteľa, funguje ako menovka s nezameniteľnými a veľmi osobnými identifikačnými markermi. - Xénia Lettrichová  

 


 

Na výstave budú predstavené diela Jany Machatovej a Petra Machatu, ktorých vznik podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na Podporu umenia.

 

Fond na podporu umenia