Ateliér reštaurovania fotografie

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.