Vzácny čas

Udalosti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Galéria dizajnu Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Otvorené od stredy do nedele 14:00 – 18:00


Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK na VŠVU v Bratislave za 31 rokov svojej existencie prešiel dynamickým vývojom. Jeho zrod inicioval v roku 1991 doc. Anton Cepka, ikonická osobnosť svetového autorského šperku. Od roku 1995 až doteraz vedie ateliér architekt a šperkár prof. Karol Weisslechner, akad. arch. Spolu s asistentmi Matúšom Cepkom, Alžbetou K. Majermíkovou a neskôr Kristýnou Španihelovou sprevádzajú študentov na ich ceste štúdiom a hľadania vlastného výrazového repertoáru.

Súčasný šperk je primárne vnímaný ako autonómne výtvarné médium s priamym dosahom na diváka/nositeľa, no zároveň tematicky previazaný s dianím v ostatných (nielen) umeleckých sférach. Aj preto je štúdium programovo podporované informáciami z oblasti vizuálneho umenia, architektúry, filmu, módy či dizajnu. Ateliér S+M+L_XL - KOV A ŠPERK poskytuje výučbu v rámci širokospektrálneho pôsobenia od šperkárskych artefaktov cez dizajn priemyselne realizovateľných predmetov až po veľkorozmerné práce do architektonických priestorov. Štúdium je zamerané na rozvíjanie konceptuálneho prístupu k tvorbe nielen v intenciách autorského šperku, chápaného v kontexte istej formy reflexie a účasti na ľudskej komunikácii. Cieľom výučby je rozvíjanie intelektu študentov v prepojení s kreatívnou remeselnou zručnosťou, ale aj implementácia nových technológií. Dôraz sa kladie na zvládnutie manuálnych techník, vnímaných ako dedičstvo s kultúrnym pozadím obsahujúcim odkazy či stopy, ktoré sa môžu stať spúšťačom podvedomých pocitových porozumení. V dielach študentov možno nájsť množstvo rôznorodých materiálov, no prvoradým zostáva práca s kovom. Dôležitú úlohu zohráva aj vnímanie ľudského tela v rôznych rovinách a vzájomná súhra či ovplyvňovanie tela a šperku.

Na mape európskych škôl s akademickou výučbou šperku patrí bratislavský ateliér medzi najmladšie, no absolventi ateliéru svojimi autorskými projektmi úspešne vstupujú aj na európsku šperkársku scénu. Okrem prezentačných aktivít na svetových fórach (Munich Jewellery Week,  Sieraad Art Fair Amsterdam) sú to mnohé individuálne úspechy na známych podujatiach (Schmuck / Munich, JOYA Barcelona Art Fair, Legnica Jewellery Festival, Marzee Graduate prize / Nijmegen). Významnou pravidelnou akciou v dramaturgii absolventov i študentov ateliéru S+M+L_XL - KOV A ŠPERK je bienálna konferencia ŠperkStret v Bratislave reflektujúca súčasné témy autorského šperku v kontexte medzinárodného fóra.


Vystavujúci študenti a absolventi ateliéru:

Petra Arbetová, Nina Abramovičová, Mariana Boldišová, Lucia Babjaková, Jana Bálik, Lucia Bartková, Matej Bezúch, Tereza Borlová, Kristína Blišťanová, Lucia Čarnogurská, Mia Čopíková, Vincent Durbák, Andrea Ďurianová, Hana Fišerová, Viktória Ferusová, Jarmila Gottsteinová Tlustá, Lucia Gašparovičová, Simona Gottierová, Lucia Gamanová, Kristýna Hrončeková, Barbora Heinzová, Lucia Havlíková, Marian Hornyák, Monika Hanečková, Nicola Horečková, Eva Hudecová, Klára Chytilová, Jakub Janiga, Sylvia Jokelová, Barbora Jamrichová, Anna Juhárová, Soňa Kabáňová, Hany H. Kašičková, Viktor Kováč, Zuzana Krenželáková, Vladimíra Labudová, Eliška Lhotská, Jana Machatová, Daniela Mládenková, Jan Michalisko, Alžbeta K. Majerníková, Viktória Münzker Ferus, Juraj Novotný, Mária H. Nepšinská, Daniela Novosadová Kopčová, Elisabeth Nagyová,  Lucia Oreská, Veronika Opavská, Slavomíra Ondrušová, Ilarii Omelchenko, Martin Potaš, Pavol Prekop, Hana Polívková, Naďa Rezníková, Helena Szilvová, Simona Svitková, Dorota Sloviaková, Eliška Surmová, Zuzana Šuleřová, Soňa Šeboková, Katarína D. F. Šiposová, Karin Šusteková, Nina Štefániková,  Alena Timkovičová Bušfy, Ivana Tilešová, Monika Vančová, Klára Valušková, Lucia Vlčeková


Pedagógovia: Karol Weisslechner, Matúš Cepka, Kristýna Španihelová.

Kurátori: Karol Weisslechner, Mária H. Nepšinská

Grafické riešenie: Nina Weisslechner

Architektonické riešenie: Karol Weisslechner


Organizátori:
Galéria dizajnu Satelit
Slovenské centrum dizajnu
Vysoká škola výtvarných umení
Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK


Generálny reklamný partner SCD: J&T Banka
Hlavný mediálny partner SCD: Designum  
Podpora: FPU a MKSR
Hlavný partner SCD: Antalis
Partner výstavy: NOVA INTERIER
Mediálni partneri SCD: Artplan, Citylife, obchodnaulica.sk, kamdomesta.sk

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia