Viktor Kováč: Entropia 

Výstava diplomovej práce študenta Ateliéru S+M+L_XL – kov a šperk

ATELIÉR XIII, Panská 13 Bratislava 

Facebook event


Entropia je elementárny vesmírny zákon. Viktor Kováč interpretuje entropiu ako stav neurčitosti, mieru pravdepodobnosti a náhody. Z pohľadu ľudského vnímania majú usporiadané formy tendenciu nadobúdať formy neusporiadané; poriadok smeruje k narastajúcemu neporiadku, rovnováha k chaosu, symetria k asymetrii. 

Na výstave Entropia prezentuje autor kolekciu 3D tlačených magnetických pixelartových vizuálov, ktoré pozývajú diváka do aktívnej participácie s dielom prostredníctvom hodu hracej kocky. Hod kockou definuje pohyb presunu magnetického pixelu po plátne; na základe náhody a vlastného rozhodnutia tak tvorí divák unikátny, vždy odlišný obraz. Autor vníma diváka ako prostredníka procesu entropie a spolutvorcu diel. 3D tlačený pixel predstavuje paralelu pre digitálny pixel a plátno pre jeho displej; digitálne technológie sú dôležitým prvkom v autorovej tvorbe. Celý proces entropie bude počas výstavy zaznamenávaný fotograficky, výsledkom čoho bude zachytený proces dekonštrukcie-rekonštrukcie obrazu. 

Dôležitou súčasťou výstavy Entropia je inštalácia „Virtuálny šperk“. V prostredí počítačovej aplikácie v rozhraní rozšírenej reality (AR) si divák môže na svoj odev „pripnúť“ vygenerovaný virtuálny šperk kopírujúci pohyb jeho tela vo fyzickom priestore galérie. Práve médium šperku je blízke Viktorovi Kováčovi, ktorého tendencie tvorby smerujú k digitalizácii média šperku do alternatívnej virtuálnej podoby. 

Výstava Entropia pozýva návštevníka do aktívnej spoluúčasti tvorby diela a interakcie s virtuálnym médiom šperku. Staňte sa spolutvorcom vystavených obrazov; prípadne si pripnite na telo počítačom generovaný virtuálny šperk. Entropia je elementárny vesmírny zákon; entropiu nie je možné zastaviť. 


Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Fond na podporu umenia