Smútočné oznámenie

Anton Cepka (1936-2022)

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 26.12.2022 opustil ANTON CEPKA, významný umelec, pedagóg a zakladateľ ateliéru šperku na VŠVU.

 

Anton Cepka patrí k svetovo uznávaným umelcom, je zakladateľskou osobnosťou českého a slovenského moderného šperku druhej polovice 20.storčia. Jeho tvorba však presahovala šperkársku tvorbu smerom k objektu, konštruktívno-kinetickému objektu, sochárstvu a smerom k monumentálnej tvorbe určenej pre verejný priestor.

 

Anton Cepka: Bez názvu, 1988, Moravská galéria Brno

Anton Cepka: Bez názvu, 1988, Moravská galéria Brno


 

Štúdium Anton Cepka absolvoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe u sochárky Aleny Novákovej. V 60. rokoch 20. storočia sa etabloval na medzinárodnej scéne najmä konštruktivistickým výtvarným prejavom, ktorý integroval najmä do brošní a prívesov. Vo svojej tvorbe inklinoval k používaniu materiálov ako biele striebro, optické sklo, kamene, prostredníctvom ktorých vytváral priestorovo koncipované diela. Jeho dokonalá remeselná zručnosť sa prepája s filozofiou doby, so snahou priniesť obrazy progresívneho sveta do umeleckej tvorby, jeho diela pripomínajú technologický pokrok, futuristickými formami odkazuje k letu alebo vesmíru.

 

Anton Cepka často hovoril o tom, že jeho šperky a objekty „nesú znaky dnešnej doby“. Jeho dielo však nezostáva vo svojej minulosti. Neustále inšpiruje a re-aktualizuje svoju pozíciu tým, že komentuje aj znaky súčasnosti. Cepkova pevná a konzistentná tvorba nastavuje zrkadlo dnešnej rozvibrovanej a hodnotovo nestálej dobe.

 

Česť jeho pamiatke!

 


 

Spomienka na Antona Cepku

 

Prečítajte si článok nielen o tvorbe, ale aj pôsobení Antona Cepku na VŠVU, ktorý napísala doktorandka z Ateliéru S+M+L_XL – KOV A ŠPERK Jana Machatová.

Článok bol publikovaný na významnej platforme venovanej autorskému šperku Art Jewelry Forum: celý text článku In Memory of Anton Cepka na webe Art Jewelery Forum