Príbeh skla III.

Srdečne Vás pozývame na tohtoročné pokračovanie výstavného cyklu Príbeh skla v Starej škole v Kokave.

Kde?

Kedy?

 


Koncept výstavy:

  • Patrik Illo, Štefan Chrastina, Jana Šturdíková, Silvia Hroncová, Veronika Hroncová Žilinková

Výstavu zorganizovali:

 


O výstave PRÍBEH SKLA III.

Príbeh skla III., foto Matej Kautman
Príbeh skla III., foto Matej Kautman, 2023.
Príbeh skla III., foto Matej Kautman
Príbeh skla III., foto Matej Kautman, 2023.
Príbeh skla III., foto Matej Kautman
Príbeh skla III., foto Matej Kautman, 2023.
Príbeh skla III., foto Matej Kautman
Príbeh skla III., foto Matej Kautman, 2023.
Príbeh skla III., foto Matej Kautman
Príbeh skla III., foto Matej Kautman, 2023.
Príbeh skla III., foto Matej Kautman
Príbeh skla III., foto Matej Kautman, 2023.
Príbeh skla III., foto Matej Kautman
Príbeh skla III., foto Matej Kautman, 2023.

Tento rok sa výstava venuje fenoménu Zlatej Zuzany a jej tvorcovi, sklárskemu majstrovi, Jozefovi Staníkovi a jeho tvorivému obdobiu v sklárni v Zlatne. K tomu ateliér skla VŠVU pod vedením Patrika Illa predstaví prierez prác svojich študentov a ich voľnú autorskú tvorbu. Súčasťou bude taktiež výber diel zo sklárskeho sympózia v Lednických Rovniach a workshop so sklárskou umelkyňou, doktorandkou VŠVU Pavlínou Šváchovou.

 

V rámci sprievodného programu k výstave PRÍBEH SKLA III. sa môžete tiež tešiť na sklársky workshop s českou umelkyňou Pavlínou Šváchovou. Workshop sa bude venovať spracovaniu drobných sklenených perlí nad sklárskym kahanom, čo je technika, ktorá stála pri zrode sklárstva. Technológia lampového skla, ku ktorej sa radia sklenené figúrky, sa stala fenoménom českého skla v 20. storočí. Na túto tradíciu nadväzuje vo svojej autorskej tvorbe a dizertačnej práci Pavlína Šváchová, multiodborová umelkyňa, žijúca a pracujúca v Prahe. Jej práca vyniká silným konceptuálnym zázemím a mediálnym skúmaním. Rada svoje úvahy uplatňuje na tenkej hranici medzi designom a umením. Vo voľnom umení sa venuje priestorovej inštalácii, objektu, videu a performatívnym akciám. Spoluzaložila umelecké zoskupenie Dveperly zameriavajúce sa na spoločenské témy. Je finalistkou niekoľkých medzinárodných súťaží, a tiež ocenená cenou Czech Design Award za Objev roku 2022.

 

Minulý ročník

 


Workshopy fúkania skla a tvarovania skla nad kahanom

Workshop fúkania skla, foto Matej Kautman
Workshop fúkania skla, foto Matej Kautman, 2023.
Workshop fúkania skla, foto Matej Kautman
Workshop fúkania skla, foto Matej Kautman, 2023.
Workshop fúkania skla, foto Matej Kautman
Workshop fúkania skla, foto Matej Kautman, 2023.
Workshop fúkania skla, foto Matej Kautman
Workshop fúkania skla, foto Matej Kautman, 2023.
Workshop fúkania skla, foto Matej Kautman
Workshop fúkania skla, foto Matej Kautman, 2023.
Workshop fúkania skla, foto Matej Kautman
Workshop fúkania skla, foto Matej Kautman, 2023.

Workshop tvarovania skla nad kahanom viedla doktorandka Pavlína Šváchová.

Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman, 2023.
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman, 2023.
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman, 2023.
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman, 2023.
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman, 2023.
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman, 2023.
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman, 2023.
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman
Workshop tvarovania skla nad kahanom, foto Matej kautman, 2023.

 

Pribeh skla III Kokava 2023 - plagát

 


 

  • Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, OOCR Novohrad a Podpoľanie a Nadácia SPP.
  • Partneri: Hradby Samoty