Designblok 2021

Dvadsiaty tretí ročník Designbloku, najväčšej prehliadky dizajnu v strednej Európe, prebehne od 6. do 10. októbra 2021 v Gabriel Loci, a novo obsadí aj dve poschodia Umeleckopriemyselného múzea v Prahe.

Gabriel Loci, Smíchov


ôda – radosť prostredníctvom hry

  • spracovania materiálu a kompozície úžitkových predmetov, 
  • význam slova charakterizuje našu tvorbu
  • ô - písmeno ľubozvučné, prezentuje hravosť
  • óda - druh oslavnej piesne, oslavným spôsobom sa vyjadruje o nejakej téme (radosť, sloboda, mladosť, príroda, národ)

Inštalácia úžitkových predmetov pozostáva z textilu - koberca a odevu, šperku S, M, L_ XL, vizuálnej fotografie. Prepája umelecké médiá v jedno komplexné umelecké dielo a spája tvorkyne:

Janu Vaterkovú – textil @janevat._
Ninu Abramovičovú – šperk @abramovicovanina 
Kvet Nguyen – vizuálna fotografia @kvetnguye

Jana Vaterkova, Kvet Nguyen, Nina Abramovičová